FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt25/10/2017

Kan jag bo kvar i sambons bostad och fråga om underhåll för vårt barn?

Min sambo och jag ska separera, vi har en 2 åring son som jag har ensam vårdnad om då mannen i fråga tyckte det var bäst så. Av andra anordningar som gynnar honom är jag och min son skrivna på en adress som jag inte har besittningsrätt på. Han kommer flytta utomlands och sälja bostaden vi bor i. Eftersom han så snyggt sett till att vi inte står skrivna här antarjag att jag inte har rätt till något av denna bostad heller? Han har väsentligt mycket bättre ekonomi än mig som studerar. Han skulle egentligen utan problem kunnase till att vi har ett bra boende , men vill inte hjälpa till med detta.

Ang underhåll, vad ska jag kräva här?

Tack för hjälpen,

En orolig mamma

Lawline svarar

Bostadsfrågan

När två personer bor tillsammans stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och med gemensamt hushåll är Sambolagen tillämplig (1 § SamboL). Att du är skriven på en annan adress är inget absolut hinder mot att tillämpa sambolagen om det går att visa att ni haft ett gemensamt sammanboende i hans bostad i minst sex månader.

I sambolagen finns en regel som ger den sambo som anses ha bäst behov av en gemensamma bostaden att överta bostaden mot lösen(22 § SamboL). Att du har vårdnaden ert barn talar för att du ska ha få rätt till bostaden. Det krävs i så fall att du har möjlighet att ersätta honom värdet för bostaden.

Denna rätt kan dock bara göras gällande för bostads- eller hyresrätter. Är det är en bostadsfastighet ni bor i kan du tyvärr inte göra anspråk på att få överta fastigheten genom 22 § Sambolagen.


Underhåll

Vad gäller frågan om underhåll finns det två tillvägagångssätt för att fastställa vad du kan kräva. Underhållsskyldigheten kan fullgöras antingen genom att underhållsbidrag eller genom underhållsstöd.

Barn har rätt att få sin försörjning tryggad av sina föräldrar (7 kap. 1 § FB). När ett barn inte bor hos den ena förälder kan denna skyldighet fullgöras genom att denne betalar underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Hur stort underhållsbidraget är baseras på barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. För att räknar ut detta belopp kan man använda sig av beräkningsverktyg som finns på försäkringskassans hemsida.

När det gäller underhållsbidraget krävs det i princip att ni båda föräldrar är överens om att det är den uträknade summan som ska utbetalas som underhållsbidrag. Kan ni inte komma överens om att underhållsbidraget kan du istället ansöka om underhållsstöd till försäkringskassan. Underhållsstödet är 1 573 kr i månaden (18 kap. 20 § SFB).

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”