Kan jag bo kvar i sambons bostad och fråga om underhåll för vårt barn?

2017-10-25 i Barnrätt
FRÅGA
Min sambo och jag ska separera, vi har en 2 åring son som jag har ensam vårdnad om då mannen i fråga tyckte det var bäst så. Av andra anordningar som gynnar honom är jag och min son skrivna på en adress som jag inte har besittningsrätt på. Han kommer flytta utomlands och sälja bostaden vi bor i. Eftersom han så snyggt sett till att vi inte står skrivna här antarjag att jag inte har rätt till något av denna bostad heller? Han har väsentligt mycket bättre ekonomi än mig som studerar. Han skulle egentligen utan problem kunnase till att vi har ett bra boende , men vill inte hjälpa till med detta. Ang underhåll, vad ska jag kräva här?Tack för hjälpen,En orolig mamma
SVAR

Bostadsfrågan

När två personer bor tillsammans stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och med gemensamt hushåll är Sambolagen tillämplig (1 § SamboL). Att du är skriven på en annan adress är inget absolut hinder mot att tillämpa sambolagen om det går att visa att ni haft ett gemensamt sammanboende i hans bostad i minst sex månader.

I sambolagen finns en regel som ger den sambo som anses ha bäst behov av en gemensamma bostaden att överta bostaden mot lösen(22 § SamboL). Att du har vårdnaden ert barn talar för att du ska ha få rätt till bostaden. Det krävs i så fall att du har möjlighet att ersätta honom värdet för bostaden.

Denna rätt kan dock bara göras gällande för bostads- eller hyresrätter. Är det är en bostadsfastighet ni bor i kan du tyvärr inte göra anspråk på att få överta fastigheten genom 22 § Sambolagen.


Underhåll

Vad gäller frågan om underhåll finns det två tillvägagångssätt för att fastställa vad du kan kräva. Underhållsskyldigheten kan fullgöras antingen genom att underhållsbidrag eller genom underhållsstöd.

Barn har rätt att få sin försörjning tryggad av sina föräldrar (7 kap. 1 § FB). När ett barn inte bor hos den ena förälder kan denna skyldighet fullgöras genom att denne betalar underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Hur stort underhållsbidraget är baseras på barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. För att räknar ut detta belopp kan man använda sig av beräkningsverktyg som finns på försäkringskassans hemsida.

När det gäller underhållsbidraget krävs det i princip att ni båda föräldrar är överens om att det är den uträknade summan som ska utbetalas som underhållsbidrag. Kan ni inte komma överens om att underhållsbidraget kan du istället ansöka om underhållsstöd till försäkringskassan. Underhållsstödet är 1 573 kr i månaden (18 kap. 20 § SFB).

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?