Kan jag bli vräkt för att min hund skäller?

2019-04-21 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Jag har en fråga till er. Det är nämligen såhär att jag bor i ett hyreshus och det är väldigt lyhört här jag bor. Vi har en medelålders kvinna som bor precis snett nedanför oss som har ringt in till våran hyresvärd och klagat på flera i husets hundar och även min hund. Tydligen så skäller våran hund när vi inte är hemma. Vi har hört vår hund någon gång, men vi har inte förstått att de varit något problem. För ingen annan av våra grannar har klagat eller sagt någonting och då bor dom ändå vägg i vägg eller dörr mot dörr och den här tanten bor liksom en våning under och det är inte vägg i vägg. Hon är inte förtjust i hundar alls. Igår så skällde min hund när det plingade på dörren och även lite när vi hade öppnat dörren, vilket gjorde att den här tanten öppnar dörren och stoppar ut sitt huvud för att blänga på oss otrevligt. Jag undrar, om vi är hemma och hunden skäller någon gång då och då. Det borde väl inte vara ett problem?? Vi pratar ju inte om att hunden sitter och skäller oavbrutet i en timme liksom. När vi inte är hemma nu så använder vi ett antiskallhalsband. Men det är rätt tungt, så vi försöker undvika det när vi är hemma. Kan det här göra så att vi kan bli vräkta? Jag är orolig. Känner mig stressad över situationen och mår inte så bra just nu. Känner mig nästan som en fånge här hemma. För känns som vi inte kan få leva ett normalt liv tack vare att hon ska spionera och klaga hela tiden. Hon har ogillat oss enda sen den dagen vi flyttade in. Känner mig illa till
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur en hyresgäst får nyttja sin lägenhet framgår av hyreslagen (12 kap. jordabalken).

En hyresgäst ska, bland annat, se till att övriga som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö i den omfattningen de inte skäligen bör tålas. Av förarbetena framgår att störningar måste ha en viss varaktighet eller vara av återkommande slag för att anses skadligt för hälsan.

Med det sagt omfattar detta inte alla former av störningar som kan vara skadliga ur ett fysiskt eller psykiskt hänseende för en boendes hälsa. Undantaget från denna reglering är störningar som enligt den allmänna uppfattningen boenden i ett flerfamiljshus måste vara beredda att tåla. I hänsyn av att vara representativt för allmänheten kan någon särskild hänsyn inte tas till människor som är känsligare än normalt. I förarbetena nämner man till exempel att hänsyn inte kan tas till boenden som jobbar natt och är i behov av sömn dagtid. Om en nattarbetare störs av lekande barn dagtid är detta med andra ord en störning som får tålas även om det är skadligt för hälsan.

Vad avser störningar som försämrar bostadsmiljön gäller på samma sätt som ovan den allmänna uppfattningen om störningar som måste tålas. Det är alltså frågan om störningar som inte skäligen bör tålas. I rättspraxis har man beaktat den påstådda störningens ljudnivå, tidsutsträckning och frekvens samt på vilka tider på dygnet störningen ägt rum.

Kan du bli vräkt?

Till att börja med kan sägas att hyresvärden har att kontakta dig om ett klagomål, som ansetts påkalla åtgärder, för att du ska kunna vidta nödvändiga åtgärder och rättelser (åtgärdsföreläggande). När en hyresgäst pekar ut en annan hyresgäst i fastigheten som störande måste den hyresgäst som anser sig utsatt för störningar visa att de påstådda störningarna är så allvarliga att det finns skäl för hyresvärden att komma med ett åtgärdsföreläggande. Det räcker normalt inte med hyresgästens egna uppgifter, utan det krävs vanligen ytterligare utredning som stöder uppgifterna för att det ska vara påkallat med ett föreläggande.

Enbart vid särskilt allvarliga störningar kan man bli omedelbart skild från sin lägenhet. Vid beaktandet av särskilt allvarliga störningar som motiverar omedelbart skiljande från lägenheten har i förarbetena lyfts fram om rättelse inte kommer leda till att störningarna upphör och är sådana att de kan betecknas som outhärdliga för de närboende. Här ska mycket till för att några hundskall, som inte upplevs som störande av dina direkta grannar, skulle anses vara outhärdliga.

Hyresvärden, för att kunna vräka dig, ska även kunna påvisa att olägenheterna som orsakats andra ska kunna hänföras till dig. Det faktum att det bor flera hundar i fastigheten måste föranleda att det blir svårt att kunna med säkerhet säga att de störande hundskallen kommer från din hund. Som du beskriver det rör det sig om sporadiska skall dagtid. Detta har från flera tidigare avgöranden bedömts vara av ringa betydelse och en störning som får tålas. Med anledningen av att din granne från våningen under visar ett mönster av att klaga på hundägare i fastigheten samtidigt som dina direkta grannar inte upplever några störningar kan här även föranleda en diskussion kring att hon skulle vara känsligare än allmänheten vilket, som framgått ovan, är något som inte tas i beaktande. De avgöranden där hundägare har varit tvungna att flytta rör sig oftast om upprepade skall nattetid där grannar kunnat påvisa att det varit skadligt för hälsan och en störning som inte skäligen bör tålas. Så länge som skallen inte sker nattetid så förhåller det sig vara låg risk att du skulle kunna förlora din nyttjanderätt till lägenheten.

Jag hoppas svaret varit dig till hjälp. I övrigt är du välkommen att boka tid med några av våra jurister om du vill ha ytterligare rådgivning.

Vänligen

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1428)
2019-09-23 Får hyresvärden gå in i min bostad?
2019-09-21 Vilka regler finns för lägenhetsbyte av hyresrätt
2019-09-15 Kan jag som "svart" hyresgäst få kompensation för att jag anmäler mitt hyresförhållande till den ursprungliga hyresvärden?
2019-09-12 Måste hyresvärden erbjuda ett nytt boende vid totalrenovering av lägenhet?

Alla besvarade frågor (73019)