Kan jag bli svensk medborgare om jag fått ett betalningsföreläggande?

2019-07-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej. Kan jeg ble svensk medborgerskap om jeg har noe betalningsföreläggande hos kronofogden! Er skuld fri har inte noe skuld?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om medborgarskap hittar du i lagen om svenskt medborgarskap.

Fem kriterier för svenskt medborgarskap

För att du ska kunna få ett svenskt medborgarskap är det vissa kriterier som måste vara uppfyllda. Du måste ha styrkt identitet, ha fyllt 18 år, ha permanent uppehållstillstånd i Sverige, bott i Sverige i minst fyra/fem år beroende på omständigheter samt att du måste ha haft och förväntas ha ett hederligt levnadssätt (11 § lagen om svenskt medborgarskap). Det kriteriet som är relevant i ditt fall och som ska utredas är kriteriet om att du har och kan förväntas leva ett hederligt liv.

Betalningsföreläggande är nödvändigtvis inte ett hinder för beviljande av medborgarskap

Det är Migrationsverket som bedömer om du uppfyller kriterierna för svenskt medborgarskap eller inte. Vad gäller kriteriet "hederligt liv" tar Migrationsverket hänsyn till om du exempelvis har begått några brott eller om du är skuldsatt. Migrationsverket gör även en framåtsyftande bedömning där de bedömer om det finns risk för att du i framtiden kommer att begå brott eller bli skuldsatt.

Det Migrationsverket gör är att utreda om du har skulder, genom att söka i olika register för att få ut uppgifter. När du fått ett betalningsföreläggande kan du antingen bestrida det eller betala det. I vilket fall som helst så blir det inte en skuld hos Kronofogden (förutsatt att du betalar eller bestrider). Ett betalningsföreläggande är därför ingenting som nödvändigtvis hindrar dig från att bli svensk medborgare, förutsatt att föreläggandet inte utvecklas till en skuld hos Kronofogden genom att du inte betalar/bestrider det.

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AS Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 15:15
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (908)
2019-09-19 Dubbelt medborgarskap - Kan jag avsäga mig mitt svenska medborgarskap?
2019-09-15 Hur visar jag att min bostad uppfyller kraven för anhöriginvandring?
2019-09-15 Hur överklagar en beslut från Migrationsverket avseende medborgarskap?
2019-09-14 Vilken inverkan har anställningsformen på bedömningen av om försörjningskravet är uppfyllt?

Alla besvarade frågor (72979)