Kan jag bli skyldig arbetsgivaren pengar för mina sparade betalda semesterdagar?

FRÅGA
Hej! Jag tog tjänstledigt för att studera och hade 8 betalade semesterdagar sparade. Nu när jag har sagt upp mig efter tjänstledigheten ville jag ha ut semesterdagarna i pengar. På lönespecifikationen står det att jag är skyldig arbetsgivaren ca 8000:- för dessa dagar. Hur kan jag bli skyldig arbetsgivaren pengar för mina betalda semesterdagar?
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Semester

När det kommer till frågor om semester regleras det i första hand av semesterlagen. Där anges minimiregler gällande semester för alla som arbetar. Utgångspunkten är att alla arbetstagare har rätt till (minst) 25 semesterdagar under varje semesterår (4 § Semesterlagen). Detta innebär att en arbetstagare har rätt till sina 25 semesterdagar även om hen har varit tjänstledig. Under sina semesterdagar har man även rätt till semesterlön, om en sådan har intjänats (4 § Semesterlagen).

Det bör dock tilläggas att inte alla semesterdagar innebär att man får semesterlön, dvs betald semester. När man beräknar hur många semesterdagar det blir med semesterlön räknar med först antalet dagar som arbetstagaren har varit anställd, och sedan räknar man bort de dagar som arbetstagaren varit helt frånvarande utan lön, t.ex. under tjänstledighet (7 § Semesterlagen).

Det innebär att du inte kan tjäna in nya semesterdagar med semesterlön under tiden för din tjänstledighet, men eftersom de åtta dagar du nämner i din fråga är från perioden innan din tjänstledighet är dessa dock dagar som du har rätt till.

Sparad semester är i första hand avsedd att tas ut i ledighet, eftersom tanken med semester är att ge möjlighet till vila och återhämtning. En arbetstagare har därför inte rätt att kräva att ta ut dessa dagar i pengar, istället för (betalda) lediga dagar, och ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare som innebär att arbetstagaren avstår från sin semester mot ersättning är ogiltigt i den del som innebär att arbetstagaren avstår sin semester (2 § Semesterlagen).

Förskottssemester

Kortfattat innebär förskottssemester att man får behålla ordinarie lön under obetalda semesterdagar som man tar ut i förskott, trots att man inte tjänat in semesterlön. I samband med detta uppstår en skuld till arbetsgivaren som ska motsvara det avdrag som din arbetsgivare skulle ha gjort om du tagit ut obetalda semesterdagar. Den skulden är du som arbetstagare då skyldig att betala igen vid händelse av att du säger upp dig själv (29 a § Semesterlagen). Jag tolkar inte din fråga som att det rör sig om förskottssemester, men jag ville ändå nämna det, eftersom det är ett sådant scenario där man typiskt sett kan bli skyldig arbetstagaren pengar i samband med uppsägning och semesterdagar.

Förlägga semesterledighet

När det kommer till hur och när man har rätt att få ut sin semester, ska den som utgångspunkt förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under perioden mellan juni-augusti. Detta gäller så länge inget annat är avtalat mellan parterna (12 § Semesterlagen). Kan arbetsgivaren och arbetstagaren inte komma överens om hur eller när semestern ska förläggas är det arbetsgivaren som bestämmer, och om beslutet har kommit till på ett annat sätt än genom en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare måste arbetsgivaren meddela arbetstagaren om beslutet. Detta ska göras senast två månader före ledighetens början, om det inte finns särskilda skäl för att lämna den senare (11 § Semesterlagen). I ditt fall innebär det att din arbetsgivare i vart fall har brustit i sin skyldighet att meddela dig att hen behövt förlägga ut din sparade semester.

Om en arbetstagare har sparade semesterdagar ska de förläggas till det semesterår som arbetstagaren bestämmer (20 § Semesterlagen). Arbetsgivaren har inte rätt att lägga ut sparad semesterledighet under uppsägningstiden (AD 1998 nr 100), vilket jag tolkar som att arbetsgivaren därmed inte heller borde kunna förlägga den sparade semesterledigheten under din tjänsteledighet.

Om du är fackligt ansluten rekommenderar jag dig att ta kontakt med ett ombud för att få ytterligare rådgivning om hur du ska ta ditt ärende vidare.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?