Kan jag bli rapporterad för felparkering flera gånger under samma dag?

Jag fick 2 p-böter på samma plats med en timmes mellanrum. Jag fick första vid kl 10, tog den med mig för att betala. Kunde ej flytta bilen då jag inte hade bilnycklarna. Kom tillbaka runt 11.30 och hade fått en ny. Är det ok?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan sägas att två olika regelsystem gäller för sanktioner vid felparkering. Det ena gäller vid felparkering på allmän mark (kommunens) och när det gäller den här frågan blir då lagen (1976:206) om felparkeringsavgift (FelPL) tillämplig. Det andra regelsystemet gäller vid olovlig parkering på privat mark och då gäller lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP).

Det framgår inte om du fått en parkeringsanmärkning enligt FelPL för att ha felparkerat på allmän mark, eller om du istället fått en kontrollavgift enligt LKOP för att olovligen ha parkerat på privat mark/tomtmark. Det som gäller för besvarandet av din fråga är visserligen detsamma enligt de båda regelsystemen, men skillnaden är viktig när det gäller hur du ska gå till väga för att överklaga (mer om det nedan).

Både FelPL 5 § tredje stycket och LKOP 5 § första stycket samt 8 § anger att viss tid måste förflyta innan en ny parkeringsanmärkning/kontrollavgift får meddelas på nytt. Detta för att en bilist måste kunna ha en sportslig chans att flytta sitt fordon efter att redan ha fått sitt fordon rapporterat för felparkering. Har du inte flyttat bilen alls (som du inte verkar ha gjort i detta fall) innebär det att någon ny parkering inte påbörjats. Någon ny parkeringsanmärkning/kontrollavgift får då inte utfärdats innan tiden som anges i bestämmelsen i FelPL/LKOP förflutit (detta följer av bl.a. rättsfallen NJA 1973 s. 714 och RH 2018:38).

Det anges i båda dessa bestämmelser att en ny parkeringsanmärkning/kontrollavgift får meddelas för varje påbörjat kalenderdygn som överträdelsen pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en parkeringsanmärkning/kontrollavgift meddelats till dess att en ny får meddelas. I korthet ska du alltså inte behöva bli rapporterad två gånger på samma dag för samma överträdelse, och dessutom måste det ha gått sex timmar mellan tillfällena.

Vad innebär detta för dig? Eftersom du tog med dig den första parkeringsanmärkningen/kontrollavgiften är det troligt att parkeringsvakten inte förstått att du redan blivit rapporterad för uppställningen. Det innebär dock inte att denne haft laglig rätt att rapportera dig ändå. Eftersom det verkar som att du fått två parkeringsanmärkningar/kontrollavgifter på samma dag med drygt en och en halv timmes mellanrum ska den sista av dessa alltså makuleras/avskrivas.

Är det så att du fått en parkeringsanmärkning (allmän/kommunal mark) behöver du bestrida denna och betala beloppet även om du egentligen i det här fallet inte skulle behöva betala för den sist utfärdade parkeringsanmärkningen. Det följer av FelPL 7 §. Bestrider gör du genom att ta dig till den polisstation som ligger närmast platsen där parkeringsanmärkningen utfärdades, eller via polisens hemsida. Efter att polisen gjort sin utredning undanröjs anmärkningen och du får pengarna tillbaka.

Är det så att du istället fått en kontrollavgift (privat mark) behöver du inte betala beloppet i förväg, utan det är upp till parkeringsbolaget/markövervakaren att driva in det. Det kan du dock så klart slippa genom att kontakta kundtjänsten hos den övervakare som finns angiven på kontrollavgiften och förklara vad som skett, med hänvisning till rättsläget jag angivit ovan. Några indrivningsåtgärder får dessutom enligt inkassolagen (1974:182, särskilt 8 §) inte vidtas under utredningen, särskilt eftersom den sist utfärdade kontrollavgiften i det här fallet uppenbarligen utfärdats i strid mot LKOP.

Titta på den "gula lappen" huruvida du fått en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift och agera enligt ovan.

Lycka till med överklagandet, och hoppas att dessa råd från en jurist (tillika parkeringsvakt och instruktör i yrket) varit behjälpliga!

Med vänlig hälsning,

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo