Kan jag bli nekad att köpa en bostadsrätt trots att jag har pengar?

2016-08-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Kan jag bli nekad att köpa en bostadsrätt även om jag har en borgenär som säkerhet för månadsavgiften? Jag är nämligen nystartad egen företagare och har därför ganska låg inkomst för tillfället. Föreningen säger att det inte spelar någon roll om jag har en borgenär eller inte, utan att dom endast kan gå på min inkomst.. Utöver detta så har jag även pengar på kontot för ett helt år att betala avgiften(!) Men de stirrar sig blind på min månadsinkomst.. Har jag nån rättighet i det här?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

I Sverige väger principen om den s.k. avtalsfriheten väldigt starkt. Det innebär att parterna själva får bestämma huruvida de ska ingå ett avtal eller inte. Det finns väldigt få tvingande regler som tvingar en part att gå in i ett avtal mot sin vilja (ett exempel på när en part många gånger är tvungen att gå med på ett avtal är om ett företag besitter en monopolställning på marknaden). Dock får en part inte neka att ingå ett avtal om det strider mot någon av diskrimineringsbestämmelserna i diskrimineringslagen, där ses dock inte inkomst som en godtagbar diskrimineringsgrund.

Med det sagt är det alltså upp till bostadsrättsföreningen att besluta huruvida de vill ingå ett avtal med dig eller inte. Det finns tyvärr inte så mycket för dig att göra förutom att försöka övertala föreningen om att du kan betala för dig.

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll