FrågaFAMILJERÄTTGod man18/06/2020

Kan jag bli min förälders god man?

Vår pappa och mamma bor numera på varsit äldreboende.

Vi måste nu sälja huset som dom har bott i, pappa står dock som ensam ägare till huset.

Problemet är att pappa har altzeimers i långt framskridet skede och kan inte ge sitt medgivande (skriva under) till en försäljning.

Mamma är helt klar i huvudet och vill att vi ska sälja, som de nu är så har dom tre boenden och de tillåter inte ekonomin.

Kan jag eller min syster bli som nån slags god man för min pappa så vi kan sälja huset.

Hur gör vi och vart ska vi vända oss.

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Jag tolkar er fråga att det rör sig om god man och om ni kan vara er pappas god man och det regleras i föräldrabalken (FB).

Kan er pappa få en god man?
Ja, er pappa har rätt till en god man då alzheimer innefattas inom 11:4 FB. När det kommer till god man så får personen som är god man rätt att handla för den andra personens räkning. Huvudregeln vid god man är det är frivilligt och personen som ska få en god man ska ge sitt medgivande om detta. Dock som ni skriver kan inte er pappa ge sitt medgivande men han kan fortfarande få en god man. Det som krävs då är att ni har hämtat ut ett läkarintyg där det finns ett läkarutlåtande där läkaren bedömer er pappas hälsotillstånd enligt 11:17 FB.

Kan ni vara god man för er pappa?
Svaret är att det finns goda chanser att någon av er kan bli god man till er pappa men det är inget som kan garanteras. Då domstolen kommer göra en prövning av den personen som ni föreslår. Där de kommer att kolla om personen uppfyller de krav som ställs upp i 11:12 FB. Sedan kommer domstolen också beakta om behovet (varför man skulle behöva en god man i första hand) kan tillgodoses genom att en anhörig får en fullmakt för att utföra vissa sysslor istället för en god man. Vid bedömningen kommer domstolen att respektera och ha den som ni ger som förslag som första alternativ till att bli god man till er pappa. Sedan också att ni, som är barn till er pappa talar för er fördel då ni har en nära relation till honom.

Ansökan
Du som anhörig kan ansöka om god man till er pappa enligt 11:15 FB där ni anger dig eller din syster som förslag att bli god man.

Själva ansökan kan ni göra direkt till tingsrätt eller överförmyndarnämnd i den kommun där personen som behöver en god man är folkbokförd. När det kommer till ansökans innehåll så finns det blanketter att fylla i som ni hittar hos överförmyndaren eller tingsrätten. Om ni skulle behöva ha hjälp med ansökan kan ni kontakta kommunens överförmyndare men jag tar med vad som ska vara med i ansökan bland annat.

Förutom själva ansökan om god man ska det också skickas in:
PersonbevisFörslag på god manSamtycke från den gode mannen att åta sigSamtycke från personen som ska ha den gode mannen Yttrande från överförmyndare om den gode mannen är lämplig Sedan också då er pappa kanske inte förstår vad det innebär med att ha en god man så ska det också skickas in:
-Läkarintyg eller annan utredning Yttrande från anhörig

Sammanfattning
Ja, någon av er kan vara god man för er pappa och ni kan ansöka för honom att få en god man. Ansökningen gör ni hos tingsrätten eller överförmyndarnämnden i den kommun er pappa är folkbokförd i. Blanketter hittar ni hos tingsrätten eller överförmyndare.

Så min rekommendation är att ni börjar med att kontakta kommunens överförmyndare i den kommun er pappa är folkbokförd i. Sedan om ni har ytterligare frågor är ni varmt välkomna att höra av er till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas RasmussonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”