Kan jag bli god man trots att jag har ett brott i belastningsregistret?

2020-10-28 i God man
FRÅGA
Hej jag har blivit dömd till 6 månaders fängelse för bokföringsbrott 2012. Och har haft fåt boja i 4 månader nu jag ska vara godman för min mamma som bår i vårdhem för att jag ska ta hand om hennes ekonomi kan de bli nått problem i belastningsregistret Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i föräldrabalken (FB) och lagen om belastningsregister (BRL).

Ett godmanskap ska anordnas för den som, på grund av ett visst tillstånd, behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person

Om din mamma på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för henne (11 kap. 4 § första stycket FB). Din mamma måste även samtycke till att godmanskap skall anordnas, om inte hennes tillstånd hindrar att hennes mening kan inhämtas. Förordnandet kommer att meddelas av antingen rätten eller en överförmyndare (11 kap. 4 § andra stycket FB).

En god man ska vara en lämplig person till uppdraget

En god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt en lämplig person (11 kap. 12 § första stycket FB). Föreslår din mamma dig som god man eller förvaltare ska du förordnas om du anses lämplig och vill åta sig uppdraget (11 kap. 12 § första stycket FB). Innan du förordnas till god man ska din lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs (11 kap. 12 § andra stycket FB). Samma krav på lämplighet gäller även om din mamma föreslår dig som god man. Kontrollens omfattning avgörs från fall till fall, men i normalfallet sker en kontroll av belastningsregistret.

Bokföringsbrott syns i belastningsregistret i tio år

Det syns i belastningsregistret att du blivit ålagd en fotboja som straff för ditt bokföringsbrott (3 § första punkten BRL). Fotboja är en typ av verkställighetsform av en fängelsedom, vilket innebär att det tar lika lång tid för att det straffet ska försvinna ur ditt belastningsregister som om du hade fått ett fängelsestraff. Att du har blivit dömd för bokföringsbrott och fick bära fotboja medför alltså att brottet kommer att försvinna från belastningsregistret efter tio år (17 § första punkten BRL). Det innebär att straffet fortfarande syns i belastningsregistret och kommer att synas till år 2022.

Sammanfattningsvis är utgångspunkten att det sker en kontroll av belastningsregistret vid förordnande av god man. Ditt brott syns fortfarande i belastningsregistret och kan vara ett problem, men hur mycket betydelse det kommer att tillmätas går inte att svara på. Det som kan tala för din lämplighet trots ditt belastningsregister är att brottet skedde för hela 8 år sedan och att det är din mamma som du hade varit god man för. Det som kan tala för din lämplighet är att du begått ett brott av ekonomisk natur och en del av godmanskapet innebär förvaltning av egendom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (520)
2021-06-18 Kan en person bli god man för sin flickvän?
2021-06-17 Vad gäller för tidigare ingånget avtal efter förordnande av förvaltare?
2021-06-16 Kan god man ge bort huvudmans egendom?
2021-06-08 Kan en förvaltare hindra sin huvudman från att flytta?

Alla besvarade frågor (93238)