Kan jag bli god man eller förvaltare till min make?

2020-08-31 i God man
FRÅGA
Hej. Min man har fått diagnos ALS. En sjukdom som kan innebära kort levnad. Undrar över om jag kan bli förmyndare. Vi har gemensam ekonomi och lån.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det som för en vuxen tidigare hette förmyndare heter numera god man eller förvaltare. En person med god man eller förvaltare kallas för huvudman. Jag kommer i mitt svar nedan gå igenom hur situationen ser ut för bägge alternativen. Regleringen kring godmanskap och förvaltarskap återfinns i 11 kap. Föräldrabalken.

Skulle du bli god man eller förvaltare står du under överförmyndarens tillsyn, 12 kap. 9 § FB. Om du har fler frågor kring förfarandet eller vill ha andra råd kan du höra av dig till överförmyndarnämnden i din kommun.

God man

En god man är en person som ska se till att en vuxen person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte klarar av att bevaka sina rättigheter får det stöd denne behöver, 11 kap. 4 § föräldrabalken. Personen med god man har fortfarande kvar hela sin rättsförmåga.

Du kan man själv göra en ansökan om godmanskap för sin make, 11 kap. 15 § FB. Huvudregeln är att ett beslut om godmanskap inte får meddelas utan samtycke från den vilken godmanskap ska anordnas, 11 kap. 4 § FB. Om detta inte går ska rätten hämta in läkarutlåtanden eller annan likvärdig utredning om den enskildes hälsotillstånd för att kunna göra en bedömning, 11 kap. 17 § FB.

För att göra förfarandet enklare kan din make föreslå dig som god man och då ska rätten respektera din makes vilja, förutsatt att rätten bedömer dig som lämplig, 11 kap. 12 § FB. Domstolen gör en individuell bedömning. Det finns inte tillräckligt med information i din fråga om eran situation varför jag inte kan gå in närmre på om ni skulle ha framgång med förslaget eller inte. Däremot är det självfallet så att en god relation makar emellan generellt talar för att den ena maken är lämplig. Normalt granskas belastningsregister och kronofogdens register vid prövningen.

Ofta finns ansökningsblanketter på din kommuns hemsida, exempelvis hittar du ansökningsblanketter för Stockholm stad här. Du skickar sedan in blanketten till tingsrätten.

Förvaltare

Skulle den enskilde befinna sig i en sådan situation där den inte kan vårda sig själv eller sin egendom överhuvudtaget får istället en förvaltare utses, 11 kap. 7 § FB. Det betyder alltså att det är först när personen har större behov av hjälp än vad som kan tillgodoses med hjälp av en god man som en förvaltare kan utses. Förvaltaruppdraget anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall, 11 kap. 7 § 2 stycket.

Vidare har förvaltaren "ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne inom alla angelägenheter som omfattas av uppdraget", det betyder att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga inom ramen för förvaltaruppdraget, 11 kap. 9 § FB.

Precis som för godmanskap kan du får du ansöka om att bli din makes förvaltare, 11 kap. 15 § FB. Vidare har din make på samma sätt här en möjlighet att föreslå dig som förvaltare, vilket rätten ska respektera, 11 kap. 12 § FB. Rätten kommer även inhämta läkarutlåtanden eller annan likvärdig utredning om din makes hälsotillstånd, 11 kap. 17 § FB.

Vidare är ansökningsförfarandet för god man densamma för förvaltare.

Slutsats

Min rekommendation är att ni fyller i de relevanta blanketterna för godmanskap och skickar in de till tingsrätten för prövning. Utan att veta så mycket om eran situation är min bedömning att förutsättningarna för godmanskap kan finnas.

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (503)
2021-04-17 Kan ett förvaltarskap ärvas?
2021-04-12 Kan man vara god man åt någon om man själv har ekonomiska problem?
2021-04-10 Kan man vara god man trots att man själv har en god man?
2021-03-30 Kan barn sälja dement förälders bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (91411)