Kan jag bli god man åt min pappa och sälja hans hus?

2017-08-23 i God man
FRÅGA
Hej-vi är fyra syskon och jag undrar; ifall vi vill sälja vår dementa pappas hus (han sitter på demnesboende) så har jag förstått att det kan vi inte.Men;ifall jag blir hans goda man (jag har sedan länge fullmakter till han bankkonton) kan jag då sälja hans fastighet eller räknas jag som jävig? (Mina syskon vill inte sälja hans hus) Med utmärkt högaktning
SVAR

Hej, vad roligt att du hittat till Lawline och tack för din fråga!

Du har rätt i att ni syskon inte själva kan sälja er pappas hus, eftersom det är han som äger det. Att du har fullmakter till din pappas bankkonton torde inte ge dig rätt att råda över hans fastighet och för att en försäljning av huset ska kunna genomföras krävs således antingen att er pappa gör det själv eller att det förordnas en god man eller förvaltare som kan göra det åt honom.

God man eller förvaltare?

Huruvida det ska förordnas en god man eller förvaltare beror lite på i vilken mån din pappa själv klarar av att ta hand om sin egendom. En god man skulle kunna förordnas om din pappa på grund av sin demens behöver hjälp med att förvalta sin egendom. Ett beslut om god man får emellertid inte meddelas utan din pappas samtycke, 11 kap 4 § Föräldrabalken. Om din pappa är såpass dement att han är ur stånd att vårda sin egendom och ett godmanskap inte är tillräckligt kan en förvaltare förordnas åt honom, 11 kap 7 § Föräldrabalken. Skillnaden mellan god man och förvaltare är att vid god man har den enskilde fortfarande kvar sin rättsliga handlingsförmåga vilket innebär att det krävs samtycke om gode mannen ska företa en rättshandling. En förvaltare har inom ramen för uppdraget ensam rådighet över den enskildes egendom, vilket begränsar den enskildes rättsliga handlingsförmåga, 11 kap 9 § Föräldrabalken.

En god man eller förvaltare behöver emellertid även din hemkommuns överförmyndares samtycke vid försäljning av fast egendom, 14 kap 11 §, 1st, 3p Föräldrabalken. Överförmyndaren är en person utsedd av kommunfullmäktige som har till uppgift att utöva tillsyn över gode mäns och förvaltares förvaltning.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Det är rätten som beslutar vem som ska bli god man eller förvaltare, och den som utses ska vara rättrådig, erfaren och en i övrigt lämplig person. Om din pappa själv föreslår en god man eller förvaltare ska denne förordnas om det är lämpligt och personen vill åta sig uppdraget, 11 kap 12 § Föräldrabalken. Det föreligger alltså inga direkta hinder mot att du som släkting skulle kunna bli god man eller förvaltare till din pappa, men rätten ska forfarande göra en prövning om huruvida detta är lämpligt.

Sammanfattningsvis behöver antingen en god man eller förvaltare förordnas för att ni syskon ska kunna sälja din pappas hus, och det är rätten som avgöra huruvida du är lämplig för uppdraget. Huruvida det bör förordnas en god man eller förvaltare är svårt för mig att uttala mig om då jag inte vet exakt i vilket tillstånd din pappa är i, men i båda fallen krävs även överförmyndarens samtycke för att sälja din pappas hus.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (531)
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?
2021-07-15 Ansökan om god man

Alla besvarade frågor (94370)