FrågaFAMILJERÄTTGod man29/11/2022

Kan jag bli god man?

Min hustru har drabbats av alzheimer.Jag har en generalfullmakt som vi skrev före hon blev sjuk. När jag gick till banken idag för att få en ny kod till hennes bankdosa du jag glömt den ,nekades jag detta . Hur fortsätter jag.Kan jag bli god man för min hustru?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om du har möjlighet att ansöka om att bli god man till din hustru. De regler som blir tillämpliga i ditt fall återfinns i föräldrabalken.


Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. När rätten meddelar ett beslut om godmanskap, skall rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget (11 kap. 4 § föräldrabalken). Det innebär således att godmanskap förutsätter samtycke från den som ska får god man förordnad. Det krävs således och är avgörande att din hustru frivilligt samtycker till att få en god man förordnad för att rätten ska godkänna en ansökan. Om personens tillstånd emellertid skulle utgöra ett hinder, behöver inte personens samtycke inhämtas. Hindret kan vara av psykisk eller fysisk natur.


För att utses till god man eller förvaltare för en person måste man anses vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Om den som ska få en god man förordnad till sig föreslår en viss person (exempelvis dig) som god man eller förvaltare, ska den personen förordnas, om hen är lämplig och vill åta sig uppdraget (11 kap. 12 § föräldrabalken). Det är därmed viktigt att den som ska bli god man är ordningsam, ansvarsfull, har ett gott ekonomiskt sinnelag, ett sunt förnuft och gott omdöme för att man ska kunna bli förordnad som en god man.

Det innebär att du har möjlighet att ansöka om att bli förordnad god man till din hustru. Utgångspunkten är att hennes samtycke krävs, men skulle hennes alzeimers försvåra detta, så kan du ansöka om det ändå hos rätten. Du måste vidare även uppfylla de krav som uppställs på goda män och förvaltare i 11 kap. 12 § föräldrabalken. Om du vill ansöka om att bli förordnad som god man till din hustru så kan du vända dig till överförmyndarnämnden i din kommun eller skicka din ansökan direkt till tingsrätten.


Jag hoppas du fick svar på din fråga och jag skulle varmt rekommendera dig att boka tid med någon av våra jurister för att få vidare hjälp, här.


Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000