Kan jag bli dömd utan rättegång?

2019-03-28 i Domstol
FRÅGA
Hej. Kan man dömas för ett brott om man inte närvarade vid rättegång för att man inte fick kallelse ifrån tingsrätten och visste inte om att rättegången ägde rum?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Är man kallad till en rättegång har man en skyldighet att dyka upp på rätt plats och tid. Får du en kallelse ska du skriva under den och skicka in svarsbrevet som följer med kallelsen. Har bekräftelsen inte kommit fram till tingsrätten ska nya kallelser skickas via post alternativt att de skickar en delgivningsman för att få tag på dig i exempelvis ditt hem eller arbetsplats.

Tidigare kunde man enligt 46 kap 15 a§ tredje stycket RB döma någon i brottmål trots att den hen uteblivit med anledning av att hen inte blivit delgiven kallelse. Detta gäller inte längre. I vissa fall kan rätten avgöra målet utan den tilltalades närvaro, men för att detta ska gälla krävs att du blivit informerad om detta innan och att ett ombud istället företräder dig. Har du inte blivit delgiven kallelse till förhandling ska du därmed inte heller kunna dömas för någon brott i din frånvaro.

Detta grundar sig i något som kallas oskyldighetsprincipen och kontradiktionsprincipen. Tillsammans betyder dessa principer att du ska anses oskyldig tills att din skuld är fastställd samt att du som tilltalad inte ska dömas ohörd.

Sammanfattningsvis innebär detta att så länge du inte fått någon kallelse med en möjlighet att inställa dig till förhandlingen kan du inte heller dömas för något brott.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! För vidare rådgivning är det bara att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (388)
2020-02-16 Har anhöriga rätt att närvara vid förhandling bakom stängda dörrar?
2020-02-10 Prövningstillstånd
2020-02-10 Vad innebär prövningstillstånd?
2020-01-31 Måste man som tilltalad infinna sig i domstol?

Alla besvarade frågor (77164)