Kan jag bli dömd för ringa narkotikabrott om mitt urinprov visar positivt för THC?

Hej!

Jag rökte på för några veckor sen och sneade så pass mycket att mina vänner fick ringa polisen. Polisen kom och hämtade mig och jag fick följa med till polisstationen för att lämna urinprov vilket visade positivt för THC. Jag fick sedan åka hem igen efter detta. Jag hade heller ingen narkotika på mig.

Jag har nu blivit tillkallad för förhör som misstänk i avseende av ringa narkotikabrott. Vad är det som kommer hända? Kommer jag att kunna bli dömd för ringa narkotikabrott?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i min bedömning från att du var medveten om att du rökte marijuana och att du därför ska anses ha rökt på med flit (alltså att du haft uppsåt till ditt handlande). Jag antar detta för att kunna ge dig en bild av "strängaste möjliga utfall".

Om detta är ett narkotikabrott

Cannabis är en illegal substans i Sverige eftersom cannabis är en vara som påvisat gör brukaren "hög" och kan skapa ett beroende hos brukaren och omfattas därför av bestämmelsen i 8§ narkotikastrafflagen.

Eftersom ditt urinprov visade positivt för THC måste du ha brukat Cannabis, vilket du även har sagt i din fråga att du har. Då cannabis i stort sätt aldrig får brukas med lov i Sverige, samt att polisen ändå kallat till förhör tyder på detta, antar jag att du brukat cannabis utan lov. Detta utgör alltså ett narkotikabrott enligt 1§ 1 stycket 6 punkten narkotikastrafflagen.

Graden av narkotikabrott

Om du döms för narkotikabrott kan det antingen vara grovt, av normalgrad eller ringa. Jag antar att du blivit kallad till förhör för ringa narkotikabrott eftersom du inte hade någon narkotika på dig vilket medför att det inte rörde sig om en snor mängd narkotika och cannabis är en förhållandevis "mild" drog rent artmässigt. Du kan därför dömas för ringa narkotikabrott till antingen böter eller fängelse i högst sex månader enligt 2§ narkotikastrafflagen.

Lite generell vägledning i vad du kan vänta dig

Vid en eventuell fällande dom kommer ditt straff att mätas enligt 29 kapitlet Brottsbalken (BrB). Bl.a. kan din ålder spela roll, om du blivit dömd förut (återfallsrisk) eller om detta är första gången då ditt straff ska stå i proportion med ditt handlande. Jag har dock inte tillräckliga uppgifter för att bedöma detta.

Jag hoppas att detta gav dig vägledning i din fråga. Behöver du mer hjälp så kan du ställa en ny fråga här eller boka tid med den av våra duktiga jurister här.

Vänligen,

Jessica KhooRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo