Kan jag bli betalningsskyldig om någon annan köpt varor till mig?

2020-11-29 i Avtal
FRÅGA
Kan jag bli betalningsskyldig om någon annan köpt tex vinterdäck till mig? Det finns inget skriftligt papper på att jag godkänt detta. Jag vill inte ha dom och personen hotar med att skicka till inkasso.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan inte bli betalningsskyldig om någon annan köper saker till dig utan ditt godkännande. Två parter kan inte ingå avtal som ålägger en tredje part förpliktelser utan dennes medgivande. Du kan därför inte bli betalningsskyldig om någon annan har köpt till exempel vinterdäck till dig.

Den som beställer varor i någon annans namn utan tillåtelse kan göra sig skyldig till bedrägeri, vilket kan resultera i fängelse i högst två år (9 kap. 1 § BrB). Om brottet är av ringa karaktär blir straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 2 § BrB).

Om du däremot muntligen har givit instruktioner till köparen att köpa däcken åt dig kan det vara fråga om en uppdragsfullmakt (18 § AvtL). Du är i så fall bunden till säljaren förutsatt att fullmäktigen har handlat i enlighet med de muntliga instruktionerna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1455)
2021-04-12 Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?
2021-04-06 Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?
2021-04-03 Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?
2021-04-03 Vilka åtgärder kan vidtas inom ramen för en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (91130)