Kan jag bli avstängd från a-kassan om jag inte har lämnat in min aktivitetsrapport hos arbetsförmedlingen i tid?

FRÅGA
Jag har blivit avstängd från A-kassan, jag jobbar 65%, pga av ett handläggare på Arbetsförmedlingen sa i november att jag är självgående och inga insatser behöver göras, jag fick telefontid i maj.Vad jag inte blev informerad om var att jag skulle fylla i en aktivitetsrapport från januari. Något jag uppdagade för en vecka sedan. Jag pratade med en handläggare på Arbetsförmedlingen och förklarade ärendet, samt missförståndet. Hon skulle ändra januari men kom inte i systemet. Därför skulle hon meddela A-kassan om att jag hade missförstått det hela och att januari inte gick att fylla i efterhand, men jag kan redogöra för vad jag har gjort för att mer %.Detta var den 3/3 på eftermiddagen, morgonen den 4/3 för jag ett meddelande på mina sidor om att jag var avstängd,Hon har uppenbarligen inte läst meddelandet från Arbetsförmedlingen eller tagit kontakt med dem. När jag läser i min historik finns enbart en Chatkonversation med en handläggare, inte samtalet med handläggaren som ville hjälpa mig. Jag har bara blivit avstängd, det står inte hur länge. Det är väl ett krav?Kan en ensam handläggare bestämma själv med så kort varsel som några timmar besluta om min framtid?Det går dessutom inte att ringa henne, på det telefonnummer som står angivet. Hon har stängt av telefonen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du har haft kontakt med arbetsförmedlingen angående din situation som arbetslös och att det i den kontakten inte har framgått att du måste fylla i en aktivitetsrapport. Sedan förstår jag det som att du då kontaktat arbetsförmedlingen när du upptäckte detta och att den handläggare du då pratade med sa att hen skulle kontakta din A-kassa och förklara vad som skett. Sedan upptäcker du att du trots detta blivit avstängd från din A-kassa. Om jag har missuppfattat situationen så är du varmt välkommen att mejla mig på elin.englund@lawline.se för att förtydliga vad som skett så att jag kan hjälpa dig rätt.

A-kassorna har lagar och regler som de måste följa när de betalar ut ersättning till sina medlemmar. Det är mycket viktigt att dessa följs av a-kassorna och det finns en myndighet som granskar och ser till att a-kassorna följer lagarna. I de lagar som berör a-kassorna så finns regler om det mesta som är viktigt för att de ska kunna utföra sitt arbete och jag kommer nu att förklara de regler som är relevanta för din fråga.

Följande lag är relevant för din fråga:

-Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF)

Kan du bli avstängd från A-kassan?

Om du inte har ett godtagbart skäl till att du inte har lämnat in en aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen så kan du antingen bli varnad eller avstängd ifrån a-kassan (43 § p.3 ALF). En aktivitetsrapport är precis det du frågar om i din fråga, en rapport där du berättar vilka arbeten du sökt varje månad. Om du inte lämnar en sådan rapport så ska du efter en gång bli varnad, medan om du upprepande inte lämnar en aktivitetsrapport så ska du bli avstängd i ett visst antal ersättningsdagar enligt följande (43 § 3 st ALF):

-Om du inte lämnar en aktivitetsrapport vi två tillfällen ska du bli avstängd 1 ersättningsdag.

-Om du inte lämnar en aktivitetsrapport vid tre tillfällen ska du bli avstängd 5 ersättningsdagar.

-Om du inte lämnar en aktivitetsrapport vid fyra tillfällen ska du bli avstängd i 10 ersättningsdagar.

-Om du inte lämnar en aktivitetsrapport vid fem tillfällen så har du inte längre rätt till ersättning förrän du på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor.

Enligt din berättelse så tolkar jag det som att du i mars månad upptäckte att du skulle ha skickat in aktivitetsrapporter från och med januari, vilket skulle innebära att du har missat att skicka in både januari och februari månad. I sådana fall så har du missat två tillfällen och ska du bli avstängd i 1 ersättningsdag, om du inte har ett godtagbart skäl till att du missat att göra detta. Om du istället bara har missat att skicka in en aktivitetsrapport i januari, vilket blir ett tillfälle så bör du få en varning istället för att bli avstäng (43 § 1 st ALF).

Vad kan vara ett godtagbart skäl för att ha missat en aktivitetsrapport?

För att du inte ska få en varning eller bli avstängd för att du har missat att lämna in en eller flera aktivitetsrapporter så måste ha ett godtagbart skäl för att du inte har gjort detta i tid. För att du ska få en varning räcker det nämligen med att du inte har lämnat in aktivitetsrapporten i tid, så länge det inte finns ett godtagbart skäl. Vad som tidigare har godtagits som ett godtagbart skäl är om det har varit en teknisk störning i datatrafiken som har gjort att den sökandes personliga inloggningskod till arbetsförmedlingen inte har fungerat (mål nr 7992-14). I förarbetena till lagen nämns även följande som exempel på vad som kan godtas som godtagbart skäl (prop. 2012/13:12 s.90):

-sjukdom antingen hos dig själv eller familjen

-trängande familjeangelägenheter

-att du är förhindrad på grund av att du är på arbetsintervju

-avbrott i allmänna kommunikationer

Detta är dock bara exempel, men de tyder på att det bör vara någonting som du personligen inte kan råda över och som sker plötsligt för att det ska räknas som ett godtagbart skäl, bedömningen måste dock göras i varje enskilt fall.

Har du ett godtagbart skäl?

Av den information som framgår av din fråga är det omöjligt för mig att göra en fullgod bedömning då jag inte vet hur du slutligen fick reda på att du behövde lämna in aktivitetsrapporter. Om det till exempel var så att det stod i ett brev från arbetsförmedlingen som du har missat att läsa fram till när du upptäckte detta har jag svårt att tro att det skulle falla in under ett godtagbart skäl. På grund av att då har ändå arbetsförmedlingen givit dig informationen, varav misstaget antagligen räknas som att det ligger på dig då du inte läst informationen. Detta var dock ett exempel som inte alls behöver ligga nära sanningen kring vad som hänt i ditt fall. Det är inte heller jag som kan göra en sådan bedömning överhuvudtaget tyvärr, utan jag kan bara göra en kvalificerad gissning baserad på de juridiska kunskaper jag besitter. För att få en slutgiltig bedömning bör du i första hand vända dig till arbetsförmedlingen och slutligen om du inte godtar deras bedömning så kan du överklaga beslutet om avstängning, vilket jag kommer förklara längre ned.

Sammanfattningsvis:

Om du har missat att skicka in en aktivitetsrapport ska du få en varning för det, medans om du har missat två stycken ska du bli avstängd i en ersättningsdag. Om du däremot har ett godtagbart skäl till att du inte har lämnat in någon aktivitetsrapport så bör du inte få någon varning eller avstängning (43 § ALF).

Måste det framgå hur länge du blir avstängd från a-kassan?

A-kassor är ingen myndighet vilket innebär att de inte behöver följa förvaltningslagen, därmed finns det inget direkt lagstöd för att det måste framgå en motivering eller information kring hur länge du blivit avstängd i det beslut du får ta del av. Däremot så finns det ett JO-beslut (ärende 4448-2000) rörande en liknande fråga där det framgår att JO tycker att det är självklart att a-kassor skall motivera sina beslut, däremot så finns det som sagt var inget direkt lagkrav på det i dagsläget.

Jag håller dock med om att det framstår som märkligt att du inte blir meddelad hur länge du blir avstängd i det meddelande som berättar om beslutet och jag förstår att det upplev som ytterst problematiskt för dig. Tyvärr innebär det dock inte att beslutet på något vis är ogiltigt eller att det finns någon annan effekt som vore positiv för dig, utan jag kan bara beklaga att a-kassan inte direkt meddelade hur länge avstängningen skulle vara.

Kan en handläggare ensam ta ett beslut om att stänga av dig?

Som jag nämnt tidigare i mitt svar så måste a-kassorna följa de lagar och regler som finns kring deras arbete, vilket även gäller arbetsförmedlingen. Därav måste varje enskild handläggare som tar beslut i ärenden om t.ex. ersättning från a-kassan följa de lagar och regler som finns, vilket innebär att en ensam handläggare får ta beslutet att stänga av dig från a-kassan om du inte har lämnat in aktivitetsrapporter som du ska, eftersom det framgår av lagen att du då ska bli avstängd om det skett flera gånger och varnad om det skett en gång (43 § ALF).

Jag förstår dock att det blir en jobbig situation när du först talar med en handläggare som åtar sig att kontakta a-kassan för att hjälpa dig att lösa situationen, medan du dagen efter får beslutet om att du är avstängd. Det bästa jag kan rekommendera dig att göra i detta läge är att återigen försöka nå den handläggaren som sa att den skulle hjälpa dig och fråga vad som hände efter ert samtal. Utöver det vill jag även rekommendera dig att kontakta a-kassan för att förklara vad som skett och fråga hur de ser på saken.

Om du vill ompröva eller överklaga beslutet

Om du vill att a-kassan ska ompröva sitt beslut angående din avstängning ska du i första hand skicka en begäran om omprövning till din a-kassa, varav de ska göra en omprövning av ditt ärende (61 § ALF).

Om du efter omprövningen fortfarande är missnöjd med deras beslut kan överklaga det beslutet till förvaltningsrätten (50 § ALF). Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att skicka en överklagan till förvaltningsrätten.

Sammanfattning och mina råd till dig

Sammanfattningsvis så kan du enligt lagen bli varnad eller avstängd från a-kassan ifall du inte skickar in dina aktivitetsrapporter i tid, däremot bör du inte få en sådan sanktion om du har godtagbar anledning. Som godtagbar anledning kan sådant som du själv inte styr över och som sker plötsligt räknas in som, det är dock en enskild bedömning i varje fall, bland annat godtogs en datastörning som gjorde att den berördas personliga kod till arbetsförmedlingen inte fungerade som en godtagbar anledning. Det är även så att en enskild handläggare har rätt att fatta beslut om ett sådant ärende, så länge hen följer lagen. Om du vill kan du däremot begära omprövning av a-kassans beslut och slutligen överklaga hos förvaltningsrätten om du fortfarande inte är nöjd med beslutet efter omprövningen.

Mina råd till dig:

-Kontakta den handläggare som sagt att den ska hjälpa dig och se vad som hänt efter ert senaste samtal, om du kan få tag på hen vill säga.

-Kontakta din a-kassa och förklara vad som hänt och se vad de har att säga om din situation, ifall du inte redan förklarat den för dem.

-Begär omprövning av ditt ärende om du känner att det är "värt" det, vilket du gör hos din a-kassa.

-Slutligen kan du överklaga ditt ärende hos förvaltningsrätten om du fortfarande är missnöjd efter en omprövning.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om det kvarstår några funderingar är du varmt välkommen att höra av dig på elin.englund@lawline.se !

Med vänlig hälsning

Elin Englund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?