Kan jag bli av med mitt medborgarskap?

Kan mitt svenska medborgarskap upphöra? I samband med passförnyelse måste en svensk som är född utomlands och bor utomlands göra en medborgarskapsutedning. Enligt 1950 medborgarskaps lag som jag förstår gäller för mig (?) så menar polismyndigheten att mitt svenska medborgarskap skulle kunna ogiltigförklaras om jag under min tid i Belgien förvärvat belgiskt medborgarskap. Dock hade det krävt en aktiv handling vilket i sig är en omöjlighet från min sida eftersom jag då var minderårig. På vilken grund då, har polismyndigheten rätt att ifrågasätta mitt svenska medborgarskap? Och på vilken grund ska man behöva styrka sitt svenska medborgarskap varje gång man ansöker om nytt pass? Borde inte ett beslut från en myndighet gälla mer än tillfällig i 5 år under passets giltighetstid?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag förstår din fråga undrar du över ifall du kan bli av med ditt svenska medborgarskap, och i så fall på vilka grunder. 1950 års medborgarskapslag gäller inte längre, utan är ersatt med 2001 års lag om svenskt medborgarskap, hädanefter betecknad som MedbL. Det är denna lag vi ska se till nu.


På vilka grunder kan man förlora sitt medborgarskap?

14 § MedbL anger fall då man kan förlora sitt medborgarskap. För att detta ska ske finns fyra krav, så kallad rekvisit, som måste vara uppfyllda:

- Personen ska ha fyllt 22 år,

- ska vara född utomlands,

- ska aldrig ha haft hemvist i Sverige, och

- inte heller ha varit i Sverige under förhållanden som tyder på samhörighet med landet.

En person med svenskt medborgarskap som är född utomlands och inte bor i Sverige genomgår en medborgarskapsutredning vid passförnyelse var 5:e år, och besluten gäller alltså endast under den tiden. Det är då dessa krav som utreds.

Det sista kravet, förhållanden som tyder på samhörighet, kan vara lite svårt att förstå. Vad som inte räcker är enstaka semestervistelser, utan snarare åsyftas besök under längre tid för att exempelvis besöka familj, vänner, eller arbete.

Observera att enligt 14 § MedbL st. 4 kan du inte förlora ditt medborgarskap i Sverige om du inte har ett annat medborgarskap.

Det finns även en möjlighet att ansöka om medborgarskaps befrielse i 15 § MedbL. Detta innebär att du frivilligt säger upp ditt medborgarskap i samband med att du förvärvar medborgarskap någon annanstans. Detta är dock endast en frivillighet.


Kan du förlora ditt medborgarskap?

Har du haft hemvist i Sverige någon gång i livet så kan du i varje fall inte bli av med ditt medborgarskap. Har du inte det behöver du styrka att du har varit i Sverige under sådana förhållanden som tyder på samhörighet med landet.

För mer information kan du också vända dig till Skatteverket. En länk dit hittar du här.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000