Kan jag bli arvslös om jag inte har någon kontakt med mina föräldrar?


Hej. Jag har ingen kontakt som är något med någon av mina föräldrar. Har varit så i närmare 10 år. Nu ligger en av dem inför döden med asih inkopplat och får palliativ vård. Nu till min fråga. Kan de göra mig utan arv pga vår ickekontakt eller jag har rätt till 25-50% av arvet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Bröstarvinges rätt till arv
Det är enligt den så kallade legala arvsordningen som arvet fördelas mellan arvingarna. Bröstarvingar är barn till den avlidne och är de arvingar som först ska få sitt arv när föräldern avlider (2 kap 1 § ÄB). Om det finns fler än ett barn ska barnen som utgångspunkt ärva lika mycket (2 kap1 § andra stycket ÄB). Den del bröstarvingen då ska få kallas arvslott. Det framgår inte av din fråga om du har några syskon och i så fall hur många. Om du inte har några syskon är din arvslott 100% av dödsboet. Om du har ett syskon är din arvslott 50% osv.

Det kan dock vara så att det finns testamente som begränsar hur stor arvslotten ska vara. Man kan dock aldrig göra ett barn helt arvslöst genom testamente. Som bröstarvinge har man nämligen alltid rätt till den så kallade laglotten, vilket utgör hälften av arvslotten (7 kap 1 § ÄB). Har du alltså inga syskon har du rätt åtminstone till 50% av dödsboets värde. Har du ett syskon har du rätt till 25% av kvarlåtenskapen osv.

Efterlevande make har rätt till arv före bröstarvinge
Det framgår inte om dina föräldrar är gifta eller inte. Om de är gifta har nämligen efterlevande make rätt till arvet före bröstarvingarna (3 kap 1 § ÄB). Om dina föräldrar är gifta har du alltså ingen rätt att få något arv nu, utan får vänta på arvet tills den andra föräldern har avlidit (3 kap 2 § ÄB). Du blir då så kallad efterarvinge.

Den efterlevande maken får då arvet med fri förfoganderätt och har därför rätt att använda arvet genom att konsumera upp det. Man får dock inte testamentera bort det arv man fått från den först avlidna maken. Den efterlevande maken kan dock testamentera bort sin egen kvarlåtenskap.

Om dina föräldrar inte är gifta kan du bortse från detta. Då har du rätt att få ut ditt arv direkt.

Om det finns testamente
Det kan dock finnas ett testamente som begränsar storleken på det arv du får. Om laglotten har testamenterats bort måste du som bröstarvinge påkalla jämkning av testamentet (7 kap 3 § ÄB). Det innebär helt enkelt att du begär att få ut laglotten, trots att det står något annat i testamentet.

Om dina föräldrar är gifta och efterlevande maken är testamentstagare ska du begära jämkning. Du får dock inte rätt att få ut laglotten direkt eftersom efterlevande maken som sagt har förtur (3 kap 1 § ÄB). Om du dock inte påkallar jämkning i samband med den först avlidne föräldern går du miste om efterarvet och det tillfaller då efterlevande maken med full äganderätt. Det kan då testamenteras bort och du får inte rätt till något efterarv efter den först avlidne föräldern.

Om testamentet dock ger kvarlåtenskapen till någon annan än den efterlevande maken, eller om dina föräldrar inte är gifta, ska du också begära jämkning. Du har då rätt att få ut din laglott direkt (7 kap 3 § andra stycket ÄB).

Begära jämkning
Du begär jämkning av avtalet genom att meddela testamentstagaren (den som enligt testamentet ska få arvet) om att du vill få ut din laglott. Det ska göras inom sex månader från det att du delges testamentet, annars går rätten förlorad (7 kap 3 § tredje stycket ÄB). Om tvist uppstår kan du också väcka talan i domstol mot testamentstagaren. Om du inte begär jämkning kommer den efterlevande maken (om föräldrarna var gifta) eller annan testamentstagare att få arvet med full äganderätt och din rätt till arv från den först avlidne föräldern går förlorad.

Sammanfattning
Eftersom du är bröstarvinge har du alltså en absolut rätt till din laglott och dina föräldrar kan därför inte göra dig arvslös. Eftersom jag inte vet om dina föräldrar är gifta eller inte kan jag tyvärr inte göra en närmare bedömning än vad jag redogjort för ovan. Beroende på om de är gifta eller om det finns testamente blir bedömningen olika om du kan få ut ditt arv nu eller först i samband med att den andra föräldern avlider. Beroende på vad ett eventuellt testamente säger kan du också få ut antingen din arvslott eller laglott. Du är i alla fall garanterad din laglott men kan behöva begära jämkning om testamentet inte ger dig rätt till din laglott.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”