Kan jag bli amerikansk medborgare om min mamma är det?

Hej, min fråga berör Amerikansk medborgarskap. Jag är svensk medborgare och är född 1999 och undrar om jag har möjlighet att få amerikanskt medborgarskap? Min mamma är född i USA (Seattle) och flyttade tillbaka till Sverige vid 1-2 års ålder och hon har dubbelt medborgarskap. Även hennes två syskon har dubbelt medborgarskap. Min pappa har bara svenskt medborgarskap men jobbat 7 år i New York, påverkar troligen inte detta men väljer att nämna allt. Och om det nu är möjligt, hur ser processen ut? Vilka ska jag kontakta och vad behövs göras.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!


Frågan rör i stort sett enbart den amerikanska regleringen i lag. Jag kan dock erbjuda en översiktlig redogörelse för hur en person kan bli amerikansk medborgare. Jag rekommenderar dig dock att ta kontakt med den amerikanska ambassaden i Sverige för mer konkreta svar i just ditt fall.


Det finns olika sätt för en person att få medborgarskap i ett land. I Sverige är utgångspunkten att en person kan förvärva medborgarskap om någon av föräldrarna är svensk medborgare (2 § medborgarskapslagen). Detta kallas härstamningsprincipen. I USA är utgångspunkten att en person förvärvar medborgarskap om personen är född i USA. Detta kallas territorialprincipen, och innebär att det inte spelar någon roll vilket medborgarskap som föräldrarna har.


Från den information jag hittar på bland annat USA:s utrikesdepartements hemsida och på amerikanska ambassadens hemsida verkar det som att din mor inte befann sig tillräckligt länge för att även du ska kunna bli amerikansk medborgare genom henne.


Så här kom jag fram till detta.

Som barn till en amerikansk medborgare, finns en möjlighet at få ett amerikanskt medborgarskap genom en ansökan, förutsatt att man uppfyller vissa villkor. Dessa villkor verkar du inte uppfylla eftersom din mamma endast levde i USA i 1-2 år som liten.

USA:s utrikesdepartements hemsida finns information under rubriken ”Acquisiton of U.S Citizenship at Birth by a Child Born Abroad”. Kombinerar man den informationen med det som finns på amerikanska ambassadens hemsida under ”First Time Applicant (an adult age 18 and over)” kan jag dra två slutsatser.


För att kunna ansöka om medborgarskap krävs att sökanden först kvalificerar sig enligt de krav som finns på USA:s utrikesdepartements hemsida. Dessa handlar om när ett barn fött utanför USA kan få medborgarskap genom sin amerikanska förälder.

  • Om din mamma och pappa var gifta när du ”blev till” eller föddes gäller informationen under rubriken ”Child Born Abroad in Wedlock to a U.S Citizen and an Alien”. Då ställs kravet att din mamma ska ha befunnit sig i USA fem eller tio år före din födelse, varav ett visst antal av åren efter det att hon fyllt 14 år.
  • Om din mamma och pappa inte var gifta när du föddes gäller informationen under rubriken ”Child Born Abroad Out-of-Wedlock to a U.S Citizen Mother”. Då krävs i ställer att din mamma befann sig i USA under året närmast din födelse.

Sammantaget tyder informationen på att din mamma inte befann sig i USA tillräckligt länge för att du ska kunna ansöka om att bli amerikansk medborgare på grund av henne. Jag vill ändå råda dig att kontakta den amerikanska ambassaden i Sverige för att få ett säkert svar.


Jag hoppas jag ändå kunde besvara din fråga något!

Vänligen,

Michelle KomulainenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo