Kan jag beviljas medlemskap i en bostadsrättsförening utan ett svenskt medborgarskap?

2017-12-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
Min bror bor i Iran med sin fru och undrar om han får köpa en bostadsrätt lägenhet i Sverige. Hur fungerar det? Kan vi (Jag och min bror) köpa lägenheten tillsammans? Jag är svensk medborgare.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring förutsättningarna för att bli medlem i en svensk bostadsrättsförening och för att köpa en bostadsrätt i föreningen.

Bestämmelserna kring dessa frågor regleras i bostadsrättslagen (BRL) och genom den aktuella bostadsrättsföreningens egna stadgar.

Försäljning av en bostadsrätt får endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är alltså den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Din bror och hans fru alternativt du och din bror måste alltså bli medlemmar i bostadsrättsföreningen.
(1 kap. 3 § BRL).

Villkor om att bli medlem i föreningen regleras genom föreningens stadgar. Stadgarna får dock inte föreskriva villkor för medlemskap som innebär att ett visst medborgarskap, viss inkomst eller förmögenhet ska utgöra förutsättning för inträde i föreningen. Om föreningens stadgar föreskriver sådana villkor är dessa ogiltiga och verkningslösa.
(2 kap. 2 § 1 punkten BRL).

Sammanfattningsvis kan ett svenskt medborgarskap inte krävas för förvärv av bostadsrätt i Sverige. Däremot kan det finnas skäl att vägra ett medlemskap i föreningen för den som bedöms inte kunna uppfylla sina åtaganden gentemot föreningen, exempelvis betalning av medlemsavgifter.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1270)
2022-01-24 Ansvar för fel i bostadsrätt som eventuellt beror på fel i konstruktionen
2022-01-22 Ändra ägarförhållanden av en bostadsrätt
2022-01-20 Ansvar för ventilation i bostadsrätt
2021-12-31 Vad kan man göra om grannarna stör en under natten?

Alla besvarade frågor (98614)