Kan jag betala tillbaka pengar som jag tillfört mitt bolag utan att det blir ett förbjudet lån?

2021-11-16 i Bolag
FRÅGA
Hej.jag står som ensam ägare till vårt aktiebolag, jag har under en ekonomisk dipp då aktiekapitalet var förbrukat, lånat in 300tusen till aktiebolaget från mig privat.när får jag ta ut dessa pengar till mig privat UTAN att det blir ett förbjudet lån? får återbetalning göras lite då och då eller måste hela beloppet betalas tillbaka som klumpsumma samt måste ränta tas ut på lånebeloppet?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktiekapital

Du skriver i ditt brev att du skjutit till kapital eftersom aktiekapitalet var förbrukat. Jag tolkar det som du menar det bundna aktiekapitalet. Aktiekapitalet får inte understiga hälften av det registrerade värdet, se 25 kap 13 § aktiebolagslagen. Om det gör det måste du upprätta en kontrollbalansräkning, vilket du verkar ha gjort eftersom du tagit beslutet att skjuta till kapital.

Form av kapitaltillskott

Det går att skjuta till kapital på olika sätt. Om du har gjort ett aktieägartillskott kan det göras villkorat om att du ska få återbetalning när bolaget har likvida medel att göra en vinstutdelning. Det krävs då att det finns tillräckligt med kapital, så du inte återigen understiger hälften av aktiekapitalets registrerade värde, se 17 kap 3 § aktiebolagslagen. En sådan form av återbetalning får du ta upp för beskattning av kapital enligt reglerna i inkomstskattelagen.

Du kan även låna ut kapital till ditt aktiebolag. Förutsättningarna för att det ska vara giltigt är att bolaget är i behov av kapital. Eftersom du tar en risk i att låna ut kapital till ditt bolag, har du rätt att ta ut ränta på lånet. Det är dock viktigt att den ränta du tar ut är marknadsmässig. Vad som avses med marknadsmässig ränta har framkommit genom tidigare rättspraxis. Högsta domstolen har godkänt en ränta som motsvarar statslåneräntan + 3%.

I det fall du har gjort ett lån till ditt bolag är det viktigt att du har upprättat ett skuldebrev där det framgår kapitalbelopp, amorteringsplan och eventuell ränta.

Ränteutgifterna får ditt bolag göra avdrag för, samtidigt som du gör en privat ränteintäkt på lånet. Den ska du ta upp till beskattning. I praktiken innebär det att om du har lånat ut 300 000 kr. till en ränta om 3%, får du en årsränta på 9000kr. Du kommer då beskattas med 30 % på det beloppet, vilket innebär 2700 kr i skatt och 6300 kr i vinst efter skatt till dig.

Låneförbud

Det framgår inte av ditt brev hur du har tillfört bolaget kapital. Men precis som du skriver är det förbjudet för bolaget att ge så kallade närståendelån, se 21 kap 1 § aktiebolagslagen. Reglerna har kommit till för att skydda borgenärer och andra aktieägare mot att kapital försvinner ut ur bolaget genom lån som aldrig betalas tillbaka. Likväl har det syfte att hindra skatteplanering. Det innebär att om du har gjort ett aktieägartillskott, måste du ta ut kapitalet i form av vinstutdelning. Om du däremot har ett avtalat lån med ditt bolag, har du rätt att få återbetalning enligt amorteringsplan.

Sammanfattning

Beroende på vilken form du har tillskjutit kapitalet kan du antingen få det återbetalat genom ett avtalat lån mellan dig och bolaget. Annars har du gjort ett villkorat aktieägartillskott som du kan ta ut vid vinstutdelning. Du kan däremot inte låna ut summan till dig själv. Om du behöver hjälp med att reda ut situationen mer exakt är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (771)
2022-01-22 När måste första styrelsesammanträdet ske i ett nybildat aktiebolag?
2022-01-19 Vad ska ett förköpsförbehåll innehålla och behöver det registreras hos bolagsverket?
2022-01-17 Äktenskapsskillnad och företrädaransvar i aktiebolag
2022-01-16 Hur beräknas teckningskursen vid nyemission?

Alla besvarade frågor (98654)