Kan jag betala hälften av underhållet för att mamman inte låter mig träffa barnen?

2020-10-27 i Barnrätt
FRÅGA
Hej san! Jag har gemensam vårdnad med min ex partner.Vi har ett barn.Jag har inte träffat barnen på 5 år.Hon har gjort allt att ta bort barnen from mig att inte träffa barnen.Jag betalade underhåll till FK tills nu.FK vill att jag betala underhåll till hans mamma men min fråga är: Kan jag betala henne nu 1/2 underhåll p.g a att vi har gemensam vårdnad och jag träffa inte barnen?Andra fråga är:Har hon rätt att stoppa barnen att komma till mig? Jag saknar min son jätte mycket
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan du betala hälften av underhållet för att du inte får träffa barnet?
Om underhållet du betalar är ett belopp som en domstol har bestämt, kan mamman vända sig till Kronofogden ifall du inte betalar hela beloppet. Om underhållet inte är en fråga som tagits upp i domstol, så kan Försäkringskassan begära att du betalar resten av pengarna som Försäkringskassan fått betala till mamman i form av underhållsstöd (19 kap. 2 § socialförsäkringsbalken).

Det innebär att det inte funkar att bara betala hälften av underhållsbidraget. Du kan fortfarande krävas på resten av beloppet antingen genom Kronofogden eller Försäkringskassan, oavsett om mamman låter dig träffa barnen eller inte. Det här är alltså ingen lösning.

Har mamman rätt att stoppa barnet från att träffa dig?
Så länge det inte finns en dom på umgängesrätt, så finns det egentligen inget som stoppar henne från detta. För att hon ska kunna hindras från att hålla barnet borta från dig, måste du vända dig till domstolen där ditt barn är folkbokfört och begära att du vill ha umgänge med ditt barn (6 kap. 17 § och 15 a § föräldrabalken). Domstolen kommer då ta ett beslut i frågan.

När det finns ett beslut av en domstol på att du har rätt till umgänge, kan du ansöka om att verkställa domen hos domstolen ifall mamman fortfarande hindrar dig från att träffa barnet. Domstolen kan då ge mamman en form av böter tills hon går med på att låta dig umgås med ditt barn (21 kap. 3 § föräldrabalken).

Ett annat alternativ är att du försöker få mamman att samarbeta genom att gå till socialtjänsten i kommunen där barnet är folkbokfört. Socialen kan då försöka övertala henne om att ni ska komma fram till en överenskommelse angående umgänget med barnet (6 kap. 15 a § tredje stycket och 17 a § andra stycket föräldrabalken). Socialen kan dock inte tvinga henne till något, så vägrar hon fortfarande att gå med på att du ska träffa din son får du väcka talan i domstol istället på det sätt jag nyss förklarat.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93217)