Kan jag bestämma vem som ska hämta/lämna barnen i skolan på pappans vecka?

2019-03-19 i Barnrätt
FRÅGA
Mina barns pappa och jag har gemensam vårdnad och växelvist boende. Barnen bor varannan vecka hos vardera förälder. Barnen är 4 resp. 7 år. Barnens pappa har nyligen träffat en ny kvinna som han även har flyttat ihop med. Jag känner mig inte bekväm med att den nya kvinnan har ansvar för våra barn vid exempelvis hämtning och lämning på förskola/skola samt att hon ensam passar våra barn. Efter flera incidenter där barnen råkat illa ut känner jag mig väldigt otrygg med att lämna över föräldraansvaret till henne.Jag vill att vi som föräldrar har huvudansvaret för våra barn. Har jag juridiskt rätt att kräva att vi båda ska godkänna vem som hämtar och lämnar våra barn på skolan/förskolan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig att inledningsvis förklara vilka regler som gäller enligt lagen och vilken utgångspunkt rätten har. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om hur du kan gå vidare för att få en lösning.

Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut

Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). I alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Den som är vårdnadshavare ska bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter (6 kap. 11 § FB). I ert fall, när ni har gemensam vårdnad, ska sådana beslut tas av er tillsammans (6 kap. 13 § första stycket FB).

De frågor ni gemensamt ska besluta om som vårdnadshavare är större och mer ingripande beslut. Typiskt sett kan det avse vart barnen ska gå i skola/förskola eller vart de ska bo, längre utlandsresor m.m. Mer vardagliga avgöranden behöver inte vårdnadshavarna ta tillsammans. Till vardagliga avgöranden räknas t.ex. vad barnen ska äta, sovtider m.m. I det borde även ingå t.ex. vem som ska lämna och hämta barnen på skola/förskola. Utgångspunkten bör således vara att den tid barnen bor med pappan har han rätt att bestämma vem som hämtar och lämnar, den tid barnen bor med dig har du rätt att bestämma vem som hämtar och lämnar. Därav kan du i princip inte förbjuda hans nya kvinna att hämta och lämna.

Vänd dig till familjerätten för ett samtal i första hand

Mitt råd är att du i första hand vänder dig till familjerättsenheten i din kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga så det krävs att barnens pappa går med på det för att ni ska träffas i ett sådant samtal.

Familjerätten har i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som ert. Familjerätten har tystnadsplikt, är objektiv och ser till barnets bästa. Dess uppgift är att medla och se till att ni får en fungerande dialog. Kanske kan ni i familjerätten komma fram till en lösning som fungerar för både er och barnen. Ibland är det bättre med en tredje part som kan hjälpa till att få en konstruktiv dialog. Att prata med varandra och komma överens om fungerande rutiner kan vara särskilt svårt efter en separation.

För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Mitt råd till dig är enligt ovan att du i första hand vänder dig till familjerätten. I första läget är förhoppningen att du och barnens pappa kan komma överens om en lösning som fungerar för er och barnen. Jag är av uppfattningen att samarbetssamtal hos familjerätten inte ska underskattas. Det kan göra en väldig skillnad med en oberoende part som hjälper er att få till en konstruktiv dialog.

Enda sättet för dig att ensidigt bestämma vem som ska hämta och lämna på skola/förskola är om du har ensam vårdnad om barnen.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1239)
2019-07-19 Barnets bästa i frågan om kontakt med vårdnadshavare
2019-07-18 Kan jag begära ersättning för upprättande av samarbetsavtal kring gemensamma barn?
2019-07-17 Kan min dotters make förhindra en separation?
2019-07-17 Har jag rätt till umgänge med mitt barn?

Alla besvarade frågor (71168)