kan jag bestämma vem barnet träffar hos den andre vårdnadshavaren?

2019-10-31 i Barnrätt
FRÅGA
HejJag och mitt ex har gemensam vårdnad över vårt barn. Hon vill ta hem en man som jag anser är väldigt olämplig att vara nära vår son.Kan jag neka hans vistelse hos henne?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör bestämmanderätten vid gemensam vårdnad. Frågan regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Huvudregeln vid gemensam vårdnad är att alla beslut rörande barnet ska tas gemensamt, se 6 kap. 11 och 13 §§ FB. Undantaget är frågor som inte har en mer ingripande karaktär utan kan hänföras till den dagliga vårdnaden av barnet. I dessa frågor får en vårdnadshavare bestämma själv utan att behöva ta hänsyn till den andra vårdnadshavarens önskemål, så länge beslutet inte är oförenligt med barnets bästa. Att den andra vårdnadshavaren själv bestämmer vilka människor som bjuds hem samma vecka som man har barnet hos sig är inte någonting som du kan förhindra, om det inte är så att mannens vistelse hos ditt ex på något sätt kan skada barnet. Det är då upp till dig att bevisa varför det är olämpligt att barnet vistas hos ditt ex samtidigt som hon väljer att bjuda hem mannen till sig.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82723)