FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt21/08/2018

Kan jag bestämma om min 18-åriga dotter får flytta hemifrån eller inte?

Vad har jag som förälder rätt till när det gäller en 18-åring som går sista året i gymnasiet? Hon vill flytta hemifrån och tänker finansiera det genom att arbeta kvällar och helger. Kan jag stoppa henne eller är det hennes egna val om hon finansierar det själv.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vårdnadshavarens skyldigheter och rättigheter

Fram tills den dag ditt barn fyller 18 år så har du som förälder, tillika vårdnadshavare, rätt att ta beslut och bestämma kring barnets personliga förhållanden. Det kan exempelvis vara att ni bestämmer vart barnet ska bo. Dock ska man beakta att barnet bör få mer inflytande ju äldre och mognare barnet är, se 6 kap 2 § och 11 § föräldrabalken. När barnet fyllt 18 år så är hon en "egen juridisk person" som får fatta egna beslut och ingå egna avtal. Det innebär att ni som föräldrar inte längre kan ta beslut om hennes personliga förhållanden. Hon får alltså flytta hemifrån om hon vill det.

Avseende era skyldigheter med underhåll så kvarstår den tills hon fyller 21 år även om hon flyttat hemifrån. Det förutsätter dock att hon studerar (grundskola/gymnasiet/annan jämförlig grundutbildning), se 7 kap 1 § 2 st föräldrabalken. Denna underhållsskyldighet ska dock beaktas med hänsyn till vad barnet själv har för inkomster. Det vill säga att om hon arbetar och kan finansiera sig själv så får man ta hänsyn till det. Man kan säga att ni inte ska behöva finansiera mer kostnader än vad det hade kostat om hon bodde hemma, se 7 kap 1 § 1 st föräldrabalken.

Sammantaget… ni som föräldrar har ingen möjlighet att stoppa ert barn från att flytta hemifrån när hon fyllt 18 år. Dessutom kvarstår underhållsskyldigheten även om hon inte bor hemma.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida LarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000