Kan jag begära ut min del av arvet efter min pappa medan min mamma fortfarande är vid liv?

Det har precis varit bodelning efter min far, min mor lever fortfarande så hon behåller allt och bor kvar i huset som ägdes av min far.

Min far hade skrivit testamente där det stod att min syster ärver 3/4 och jag 1/4 den dagen mamma är borta.

Jag förstår att det är ok att göra så här men kan jag begära ut min del innan mamma går bort ?

Jag är rädd att det kommer att bli mindre eller ingenting kvar.

Har jag möjlighet att bestrida det lågt satta värdet på fastigheten ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag vill börja med att beklaga sorgen! Jag hoppas att jag ska kunna vara till hjälp och reda ut lite frågetecken för dig. För att svara på dina frågor kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB).

Kort om din pappas testamente och ditt arv

Precis som du skriver kan din far välja att testamentera bort sin egendom som han vill (ÄB 9 kap. 1 §). Dock med undantag för din laglott. Laglotten är 1/2 av din arvslott och skulle därför motsvara 1/4 av arvet (ÄB 7 kap. 1 §). Arvslotten är alltså vad du skulle haft laglig rätt att få i arv utan testamentet.

Kan du begära ut din andel av arvet innan din mamma gått bort?

Utifrån din fråga så förstår jag dig som så att du är din pappa och mammas gemensamma barn och att de var gifta vid dödsfallet. Detta innebär att du inte kan begära att ärva efter din pappa innan din mamma också gått bort. Istället har du rätt till efterarv (ÄB 3 kap. 2 § första stycket). Efterarv innebär kort att du har rätt till samma andel ur din mammas arv som du hade från din pappa. När din mamma går bort kommer du alltså både ärva den andelen från din fars arv och efter din mamma.

Det finns alltid en risk med efterarv eftersom den efterlevande make, din mamma i det här fallet, har rätt att använda arvet i princip som hon vill under sin livstid. Det finns självklart undantag och det är bland annat att din mamma själv inte får testamentera bort vad hon ärvt efter din pappa och hon får heller inte ge bort stora delar av det (ÄB 3 kap. 3 § första stycket).

Har du möjlighet att bestrida det lågt satta värdet på fastigheten?

Som jag förstår det har alltså en värdering av fastighetens marknadsvärde gjorts inför bouppteckning efter din pappa. Bouppteckningen ska förrättas tre månader efter dödsfallet och när denna är gjord ska ni som arvingar kallas till en bouppteckningsförrättning. På detta möte skulle du kunna ifrågasätta det lågt satta värdet på bostaden. Bouppteckningen ska lämnas till Skatteverket inom en månad efter bouppteckningsförrättningen (ÄB 20 kap.1-4 §).

Om du upptäcker att värderingen är felaktig kan du inom en månad efter det att bouppteckningen registrerats hos Skatteverket begära att en tilläggsbouppteckning ska upprättas (ÄB 20 kap. 10 §).

Sammanfattningsvis

Som du har skrivit i din fråga har din pappa rätt att testamentera sin egendom som han vill, med undantag för din laglott. Jag tror inte att du har möjlighet att kräva ut din del av arvet innan din mamma gått bort utan du har istället rätt till efterarv. Vill du ifrågasätta värdet på bostaden borde du vidare kunna göra detta på bouppteckningsförrättningen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Funderar du på något annat får du gärna återkomma.

Med vänliga hälsningar,

Mimmi JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning