Kan jag begära ut handlingarna?

https://lagen.nu/1949:105#K2P1S1Hej!

Jag och mitt ex har varit hos familjerätten tillsamman i vår kommun för samtal kring hur vårt barn ska ha umgänget med honom. Detta var nu 2 år sedan och jag skulle vilja begära ut handlingarna som skrevs. Kan jag det?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga till oss på Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du har rätt att ta del av handlingarna om det beslut som skrevs för två år sedan. Tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslag är aktuella.


När har du rätt att ta del av handlingar som finns hos myndigheter?

Det är bra för dig att veta att den s.k. offentlighetsprincipen gäller i Sverige. Principen innebär att enskilda individer har rätt till insyn och tillgång till information i kommunernas verksamheter. Allmänna handlingar som finns hos myndigheter i kommunerna är enligt principen offentliga, (2 kap. 1 § TF)

Eftersom handlingen skrevs för två år sedan och gällde ett beslut om ditt ex:s umgänge med ert barn, tolkar jag frågan som att ärendet är slutbehandlat, (2 kap. 10 § 1 st. TF). Med andra ord så finns ett beslut om umgängesrätt. Detta beslut är en allmän handling, (2 kap. 4 § TF).

Som jag sa tidigare är huvudregeln att du som enskild individ har rätt att ta del av allmänna handlingar. Dock finns begränsningar av handlingsoffentlighet, (2 kap. 2 § TF).

Är din rätt att ta del av handlingen begränsad?
Utgångspunkten är ja. Personer har en begränsas rätt att ta del av handlingar hos socialtjänsten som rör uppgifter gällande enskildas personliga förhållanden, om inte det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller annan närstående till denne lider men, (26 kap. 1 § OSL).
Med andra ord är huvudregeln att sekretess gäller hos socialtjänsten men att undantag också finns. Eftersom du varit med hos familjerätten tillsammans med ditt ex när handlingarna skrevs, så gäller ju uppgifterna till viss del dina egna personliga förhållanden. Det är ju frågan om uppgifter kring ert barn. Dock finns inte tillräckligt med fakta till varför du vill ta ut handlingarna. Jag kan därför inte uttala mig något om "det står klart" att uppgiften får lämnas och att ditt ex inte hade lidit men av detta.

Att lida men innebär att ditt ex utsätts för fysiskt eller psykiskt obehag eller skada av något slag. Eftersom jag inte vet något närmare kring historik kan jag själv inte säga något. I RÅ Ab-97/81 har Högsta förvaltningsdomstolen talat om vad som är avgörande för bedömningen om ett beslut rörande personliga förhållanden ska utlämnas eller inte, t.ex.:

Om informationen kan missbrukas till skada

Sammanfattningsvis

Du vet mer än jag om relationen du har till ditt ex. Jag vill att du ska veta att du har en rätt att ta del av allmänna handlingar. Men i ditt fall begränsas rätten på grund av sekretess. Därför råder jag dig att besöka socialtjänsten i din kommun och berätta varför du vill få ut handlingarna. Om syftet inte är att orsaka ditt ex någon skada, då bör du få ut handlingarna.

Är du intresserad kan du själv läsa på socialtjänstens hemsida om att "ta del av uppgiften inom socialtjänsten".

Har du ytterligare frågor så får du mer än gärna vända dig till oss igen!

Hälsningar


Adela RujovicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”