Kan jag begära ut handlingar från kommunen?

Om jag vill ha tag på ALLA fakturor under posten övrigt" i resultat räkningen för en specifik kommun, är det möjligt? Utifrån offentlighetsprincipen naturligtvis.

Lawline svarar

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras främst av offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen (TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vad innebär offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen är en central princip inom svensk rätt. Principen fastställer att handlingar hos svenska myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Offentlighetsprincipen kan emellertid inskränkas under vissa förutsättningar genom offentlighet- och sekretesslagen.

Är fakturorna offentliga handlingar?

För att ta reda på om dessa handlingar är offentliga handlingar krävs det att de uppfyller de kriterier som ställs upp för en handling (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, vilket är kriterier en faktura uppfyller. Därefter ska det fastställas om handlingen är allmän. För att en handling ska vara allmän måste den vara upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). Eftersom fakturorna är upprättade hos en kommun, vilket är en myndighet, är de att ses som allmänna (2 kap. 10 § TF), under förutsättningen att sekretess inte har föreskrivits.

Slutsats

De fakturor som du vill ha ut är med stor sannolikhet offentliga handlingar, vilket gör att du kan begära ut dem. Du begär ut dokumenten genom att ta kontakt med den aktuella kommunen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”