Kan jag begära ut handlingar från företag?

Kan man begära ut handlingar med stöd av någon lag där man på ett företag har gjort en psykolog utredning genom företagshälsan på folk mående sen vägrar dela med sig till varken regionsskyddsombud eller facklig ombudsman.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen ska varje svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den upprättas eller förvaras hos myndighet, eller är att anse som inkommen till myndigheten (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, här).

Du har alltså ingen rätt att ta del av handlingarna om det är ett privatägt bolag.

Äger kommunen hela bostadsbolaget har du dock rätt att ta del av allmänna handlingar från bolaget, om kommunen äger aktier i ett aktiebolag mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag (2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen och 10 kap. 2 § 2 st kommunallagen; jfr. 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen). Kraven i 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen om att handling för att vara allmän ska vara upprättad eller förvarad hos myndighet, eller är att anse som inkommen hos myndighet, måste fortfarande uppfyllas. Vissa handlingar kan dock skyddas av sekretess (2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen).

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”