Kan jag begära ut förhörsprotokoll?

FRÅGA
Hej, jag var på förhör för ungefär en månad sen, nu har utredningen lagts ner. Men tänkte kan man på nåt sätt läsa förhöret man var på? Läsa alla frågor och svar osv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom förhörsprotokollet betraktas som en allmän handling har du rätt att begära ut och ta del av det. Din rätt att begära ut förhörsprotokollet gäller under förutsättning att förundersökningssekretess inte föreligger. För att begära ut förhörsprotokollet ska du vända dig till polisen.

Rätt att ta del av allmänna handlingar

Under ett förhör skrivs ett förhörsprotokoll. Ett förhörsprotokoll är en allmän handling eftersom den upprättats hos en myndighet, det vill säga hos polisen (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). För att en handling ska anses upprättad och därmed bli en allmän handling, ska handlingen ha expedierats eller ärendet som handlingen berör ha slutbehandlats (2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen). Eftersom du nämner att utredningen har lagts ned, har ärendet som förhörsprotokollet berör slutbehandlats. Förhörsprotokollet är därför upprättat och anses vara en allmän handling. Som huvudregel är alla allmänna handlingar offentliga och du har rätt att begära ut dem, enligt offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen).

Sekretess

Det föreligger dock ibland förundersökningssekretess på visst förundersökningsmaterial. Förhörsprotokoll är en del av förundersökningsmaterialet. I vissa fall kan sekretessen ligga kvar även efter att förundersökningen har lagts ned. Sekretessen begränsar i sådana fall din möjlighet att begära ut förhörsprotokollet (18 kap. 1 § offentlighet- och sekretesslagen). Eftersom jag inte vet ytterligare omständigheter om förundersökningen eller förhöret, så kan jag inte avgöra om sekretess föreligger. Om sekretess föreligger i ditt fall får du veta när du försöker att begära ut förhörsprotokollet.

Sekretess gäller dock inte om du skulle varit part i rättegången, det vill säga om du var den som misstänktes för brottet. Detta beror på att de som är parter i ärendet har rätt till insyn (10 kap 3 § offentlighet- och sekretesslagen).

Hur du begär ut en allmän handling

En förfrågan om att ta del av allmän handling ska göras hos den myndighet som förvarar handlingen (2 kap. 17 § 1 st. tryckfrihetsförordningen). I ditt fall behöver du höra av dig till polisen för att begära ut förhörsprotokollet. När du begär ut förhörsprotokollet kan du läsa alla frågor och svar som de antecknat i protokollet. Mer om hur du begär ut förhörsprotokollet kan du hitta på polisens hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (318)
2021-01-15 Hur kontrollerar jag om någon har körkort?
2021-01-15 GDPR - göra offentlig handling tillgänglig?
2020-12-30 Offentlighet och sekretess gällande uppgifter i dom
2020-12-26 Är en dom en allmän handling trots sekretessbelagda uppgifter?

Alla besvarade frågor (88256)