Kan jag begära ut för att se mitt belastningsregister?

FRÅGA
Kan jag kolla mitt belastningsregister?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Belastningsregister regleras i lagen om belastningsregister, det är denna lagen jag kommer utgå från i mitt svar nedan.

Enligt 1 § i lagen ska Polismyndigheten föra sådant register med personuppgifter av personer som dömts till påföljd eller liknande, som står listade i 3 §.

Vem har rätt att begära ut uppgifterna från ett belastningsregister?

Svenska myndigheter får lov att begära ut belastningsregister, om det finns ett behov för det (6-8 §§). Enskilda personer har också rätt att få ut belastningsregister med sina egna uppgifter enligt 9 §.

På Polismyndighetens hemsida Här finns information om hur du begär ut ett belastningsregister och länk till en blankett som ska fyllas i. Det finns olika blanketter beorende på vilket syfte du vill ha dina uppgifter, men det går bra att även begära ut ditt belastningsregister för att du själv vill veta vad där står.

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (372)
2021-10-05 Gallras domar i domstol?
2021-10-01 Offentlighetsprincipen
2021-09-30 Mrkoll publicerar information innan dom har vunnit laga kraft
2021-09-30 När blir sidomaterialet i en brottsutredning allmänna handlingar?

Alla besvarade frågor (96531)