Kan jag begära ersättning för upprättande av samarbetsavtal kring gemensamma barn?

2019-07-18 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Kan jag begära ersättning för advokatkostnad för att upprätta samarbetsavtal kring gemensamma barn med min Fd sambo?Bakgrunden är att hen inte samverkat för att upprätta samarbetsavtal via Familjerätten trots upprepad begäran (flera gånger under nästan ett års tid, både skriftligt och muntligt). Då samarbetet fungerade mycket dåligt såg jag mig nödgad att söka hjälp privat av jurist. Kan jag nu begära att min Fd sambo ersätter mig för hela eller delar av den kostnaden?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Samarbetsavtal, oavsett om sådant upprättas med hjälp av familjerätten eller privat, är något som är frivilligt. Det finns ingen skyldighet att upprätta eller medverka till samarbetsavtal. Därav kan du rent juridiskt inte kräva din f.d. sambo på något kostnad för det heller. Förfarandet är detsamma även för det fall att det tvistas om barns boende, umgänge eller vårdnad i domstol; även då är utgångspunkten att var och en står för sina egna kostnader (jfr 6 kap. 22 § andra stycket Föräldrabalken).

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82626)