Kan jag begära att någon annan omprövar mitt resultat?

Jag undrar vem som ska läsa igenom min överklagan av en underkänt resultat på när det är en överklagan riktad mot min lärare ! Det är nämligen läraren själv som har tagit detta beslut! Men tanke på att det är en överklagan mot hennes betygsbeslut så anser jag att det är opartiskt eller icke objektivt att hon avgör att den ska läggas ner eller inte! Jag önskar att någon annan avgör om det ska bli ett omprövande eller inte! Går det?

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Jag förstår din frustration och håller med om att det är orättvist att en omprövning måste riktas till den rättande läraren (som oftast är examinator), men det tyvärr det lagen säger (Högskoleförordningen 24 §). Det är lite otydligt i din fråga om det är ett betyg som du vill ompröva eller bara antalet poäng som du har fått på en uppgift/tentamen. Det är oftast betyg som man kan ompröva och sällan poäng, men jag tycker att du ska skicka iväg en omprövning oavsett! Är det så att poänggivningen/betyget varit uppenbart felaktig så ska den ändras!

Tydliggörande kring begreppet omprövning

Jag vill även påminna om att man inte kan överklaga ett betyg, utan det kallas att man begär om en omprövning om man är missnöjd med sitt betyg av olika skäl. Enligt lagen som jag nämnde ovanför är det examinatorn som beslutar om en omprövning ska ske eller inte. I vissa fall är inte den rättande läraren en examinator, vilket betyder i dessa fall att det är möjligt att vända sig till den som är examinator och be denne kolla igenom din tenta istället. Är det så att den rättande läraren också är examinatorn, ja då är det tyvärr denne som avgör om det blir någon omprövning.

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) uttalande kring motivering av betyg

UKÄ är en myndighet som ansvarar för Sveriges universitet och högskolor och ser till så att de sköter sig.

En examinator är inte skyldig att motivera betygsbeslutet. UKÄ har i sin vägledning Rättssäker examination tredje upplagan 2017, s. 65 rörande denna fråga uttalat att

"Om en student begär det bör han eller hon dock upplysas om skälen i efterhand. En skrivningsgenomgång med examinator närvarande ger studenterna möjlighet att omgående få svar av beslutsfattaren. Även ett skriftligt lösningsförslag med möjlighet att kontakta examinator med kompletterande upplysningar får anses vara en tillfredsställande lösning.

En högskola kan ha egna riktlinjer som kan ange att studenterna har rätt att få betyget motiverat av examinatorn. Det är något som ni själva behöver kontrollera med det lärosäte som er fråga gäller.

Jag bifogar en länk till vägledningen ''Rättssäker examination'' så kan ni läsa ytterligare om vad UKÄ har uttalat om motivering av betygsbeslut. Observera bara att vägledningen är från 2017 och att det i den därför hänvisas till 1986 års förvaltningslag och inte till den nu gällande förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018.

Länk till Rättssäker examination:
https://www.uka.se/download/18.327e2db015c8695b5ab6f7f/1499336415750/2017-rattssaker-examination.pdf

Avslutningsvis är ett tips att vända dig till prefekten som är ansvarig för ditt utbildningsprogram och förklara situationen. Finns det självklara anledningar till att du vill att en annan lärare ska ompröva beslutet kan prefekten hjälpa dig. T.ex. om det är så att du och den rättande läraren har kommunikationsproblem eller om du inte fått någon motivering till varför till blivit underkänd och du begär det av läraren.

Jag hoppas du har fått svaret på din fråga, om inte så är du välkommen med ytterligare funderingar!

Annars önskar jag dig lycka till och att du ska stå på dig!

Med vänlig hälsning,


Natasha FathifardRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”