Kan jag begära att Mr. Koll tar bort information om ett domstolsbeslut jag är med i?

FRÅGA
Mrkoll har koll på mig. Jag vill att mrkoll tar bort ett domstolsbeslut då detta är preskriberat sedan några år tillbaka. Hur kommer jag i kontakt med mrkoll? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige offentlighetsprincipen, och omfattar som huvudregel alla allmänna handlingar, därigenom inbegripet domstolsbeslut enligt 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordning (1949:105).

Databaser såsom Mr. Koll använder sig av denna grundlagsstadgade princip för att digitalt redovisa vilka personer som varit part i en rättslig process. Det bör härvid konstateras att när en allmän handling väl har offentliggjorts, förblir den så på obestämd tid (en allmän handling "försvinner" så att säga inte). Detta skiljer sig alltså från statens olika register (t.ex polisens belastningsregister) där anmärkningar i vissa fall gallras bort (försvinner) efter en viss föreskriven tid. Även fast en anmärkning i ett register gallras bort efter en viss tid och inte längre går att se i ett registerutdrag, är själva beslutet/domen/rättsprocessen etc. fortfarande en allmän handling som i sin tur finns tillgänglig för allmänheten att ta del av.

Bolag såsom Mr. Koll äger alltså full rätt att redovisa information om dig enligt offentlighetsprincipen, men dessa typer av bolag brukar dock ha egna policys där de självmant tar bort gamla handlingar efter en viss tidsperiod, och om du anser att det i ditt fall är orätt eller olämpligt för de att fortsätta redovisa denna handling på grund av diverse anledningar, skulle jag rekommendera dig att kontakta Mr. Koll med en önskan om att de tar bort informationen från deras hemsida. Du kan dessvärre inte på laglig grund tvinga de att göra detta då varken lag eller praxis har gett uttryck för att denna typ av informationsutgivande skulle kunna anses olaglig.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (372)
2021-10-05 Gallras domar i domstol?
2021-10-01 Offentlighetsprincipen
2021-09-30 Mrkoll publicerar information innan dom har vunnit laga kraft
2021-09-30 När blir sidomaterialet i en brottsutredning allmänna handlingar?

Alla besvarade frågor (96379)