Kan jag avtala bort mitt barns arv?

2020-08-25 i Laglott
FRÅGA
Hej Jag har ett barn i min tidigare förhållande där barn och jag har kommit överens om att barn vill avsäga sig av arv efter min bortgång . hur gör man detta så det blir rätt i framtiden utan att det kommer tvist efter min bortgång.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill veta hur du med giltig verkan kan avtala bort ditt barns arv.

För frågor om arv tillämpas ärvdabalken (ÄB).

Inskränka arvsrätten med testamente

Den enda godkända formen enligt svensk rätt att disponera över sin kvarlåtenskap är genom att upprätta ett testamente (17 kap. 3 § ÄB). Genom ett testamente kan du inskränka den legala arvsordningen. Enligt den legala arvsordningen är ditt barn den egentliga arvingen (2 kap. 1 § ÄB). Ditt barn har dock alltid rätt till sin s.k. laglott, vilken inte går att testamentera bort. Laglotten är hälften av ditt barns arvslott (7 kap. 1 § ÄB).

Har du testamenterat bort hela din kvarlåtenskap kan ditt barn begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Rätten går förlorad om ditt barn inte gör detta inom sex månader efter att hen har fått ta del av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB).

Ditt barn avstår till förmån för efterlevande make

Om du är gift när du går bort så kan ditt barn även välja att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 1 § och 3 kap. 9 § ÄB).

Arvsavsägelse

Det finns också en möjlighet för ditt barn att godkänna ditt testamente eller hos dig skriftligen avsäga sig sitt arv (17 kap. 2 § ÄB). En arvsavsägelse innebär fortfarande en laglottsrätt alternativt en skälig kompensation som motsvarar storleken på laglotten. Som skälig kompensation medges även att laglotten tillfaller ditt barns make eller dennes barn. Genom en arvsavsägelse kan alltså inte hela arvet avtalas bort.

Jag rekommenderar att du upprättar ett testamente där du testamenterar hela din kvarlåtenskap till den du önskar. Sedan är det upp till ditt barn att välja om hen vill jämka när du har gått bort.

Det är viktigt att du uppfyller alla formkrav när du upprättar ditt testamente för att det ska vara giltigt. Du kan boka tid med vår juristbyrå för att få hjälp med det här: https://lawline.se/boka

Hoppas att svaret varit till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (824)
2021-04-23 Ärvs laglotten med fri förfoganderätt eller full äganderätt?
2021-04-20 Kommer min makes arv påverka mina tillgångar när han går bort?
2021-04-17 Kan man undvika att ens barn ärver efter man dör?
2021-04-10 Förlorar jag rätten till min laglott om jag inte väcker talan inom rätt tid?

Alla besvarade frågor (91439)