Kan jag avstå från sex som prostituerad trots betalning?

FRÅGA
Hej jag har en fråga om prostitution. Är det olagligt av mig att jag sålt sex till en man och jag sen avstår från att ha sex med han trots att han betalat mig? eller är jag tvungen att ha sex med han nu för avtalet??
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den svenska sexköpslagen som finns i 6 kapitlet 11 § brottsbalken straffbelägger köp av sexuella tjänster men inte att sälja sexuella tjänster. Tanken med sexköpslagen är att skydda prostituerade från sexköpare.

Den typen av överenskommelse som beskrivs i frågan kallas "pactum turpe" vilket syftar på avtal som strider mot lag eller goda seder. Med ett avtal som strider mot goda seder menas att avtalet är omoraliskt enligt samhällets normer. De avtal som anses strida mot lag och samhällets normer ogiltigförklaras och har inte rätt till rättsordningens skydd. Pactum turpe-avtal kan alltså inte ta hjälp av domstol för att framtvinga fullgörelse av ett avtal då det anses orimlig att avtalsparterna ska vara bundna till avtalet. Utan dom finns det inget lagligt sätt att tvinga parterna att fullgöra det de förbundit sig till.

Huvudregeln inom svensk avtalsrätt är att alla avtal ska hållas. Bestämmelserna om pactum turpe är ett undantag från huvudregeln. Att någon mot ersättning ska utföra sexuella tjänster anses alltså vara ett tydligt exempel på pactum turpe.

Sammanfattningsvis är det fullt lagligt för en person som tagit emot ersättning för att utföra sexuella tjänster att inte utföra tjänsterna. Den som betalat kan inte kräva att den som tagit emot ersättningen ska utföra tjänsterna.

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (354)
2021-01-26 Kan uppmaning till att skicka nakenbilder anses vara uppvigling?
2021-01-23 Bevisvärdering i sexualmål
2021-01-22 Kan man anmäla brottet begånget utomlands av en svensk medborgare i Sverige?
2021-01-18 Vad menas med koppleri?

Alla besvarade frågor (88495)