Kan jag avhysa min sambo om vi är överens om att separera?

FRÅGA
Jag är sambo sedan 4 år och sambon bor i min fastighet som jag äger, är lagfaren ägare till. Sambon medförde en del lösegendom i boet för 4 år sedan, en del möbler och husgeråd. Vi har inga gemensamma barn. Vi är överens om att separera. Vilken juridisk rättighet har jag att "avhysa" honom omedelbart? Har han någon juridisk rättighet att bo kvar i boet en viss tid? Han har en bostadsrätt som han i princip skulle kunna flytta in i omedelbart, fullt möblerad. Jag känner en viss oro att fortsätta samboendet och vill att han flyttar snarast, men vill att det ska gå juridiskt korrekt till.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om sambor finner vi i sambolagen (SamboL).

Allmänt om samboegendom

Jag utgår från att ni inte har ett samboavtal, eftersom ni i ett samboavtal kan åsidosätta vissa av lagens regler.

Gällande sambors bostad och bohag (egendom i bostaden) gäller som huvudregel att detta ska delas lika vid en separation OM egendomen köptes för gemensamt bruk. (3 § SamboL)

Huvudregeln är också att en bostad, som köpts med avsikt att vara ett pars gemensamma hem ska ingå i en bodelning.

En bodelning innebär att samboegendomen beräknas, läggas samman och delas lika mellan samborna. Av 8 § SamboL framgår att om ett samboförhållande upphör, ska bodelning ska ske om någon av samborna begär det. Någon bodelning behöver således inte ske om ni inte vill det.

Rörande fastigheter där endast den ena sambon är lagfaren ägaren finns det en specialregel: En sambo kan genom en undertecknad handling (av båda samborna) anmäla till inskrivningsmyndigheten att ifrågavarande fastighet är gemensam bostad för båda samborna. (5 § 2 stycket sambolagen.)

Angående din fråga

Om du köpte fastigheten innan du träffade din sambo finns inget tvivel om att fastigheten inte ska ingå i bodelningen; personen har således ingen rätt att bo kvar vid en separation.

Om fastigheten visserligen köptes med avsikt att bli ert gemensamma hem, men ingen undertecknad handling har skickats till inskrivningsmyndigheten, kan fastigheten med stor sannolikhet undgå bodelningen, och personen har således ingen rätt att bo kvar vid separationen.

Om fastigheten mot förmodan skulle ingå i bodelningen, finns det en regel i 16 § SamboL som stadgar att om en person enskilt äger bostaden, kan den andra sambon endast i undantagsfall få överta bostaden. Ett klassiskt exempel är om det finns barn eller andra särskilda faktorer; något som jag inte kan utläsa i detta fall.

Om din sambo vägrar att flytta ut kan du begära vanlig handräckning enligt lag om betalningsföreläggande och handräckning 3 §. Vanlig handräckning kan avse att man vill få någon att flytta ut från exempelvis fast egendom (en fastighet), så kallad avhysning. Du ansöker om detta hos Kronofogden. På Kronofogdens hemsida hittar du formulär om hur du går tillväga:

https://www.kronofogden.se/vrakning.html

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll