FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt25/04/2019

Kan jag återförenas med mitt barn i Sverige?

Hej, jag är gift med en man som har varit i Sverige mer än 20 år och jag själv har varit i Sverige i 3 år. Jag kom till Sverige genom giftermålet.

Kvar i hemlandet har jag ett minderårigt handikappat barn och undrar om det är möjligt att återförenas med barnet i Sverige

( med andra ord att barnet kan bosätta sig i Sverige med).

Tacksam för ett svar.

Demka

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem har rätt till familjeåterförening?

Familjeåterförening innebär att en person i utlandet kan få uppehållstillstånd på grund av att den personen har anknytning till en person bosatt i Sverige. Ifall du får lov att återförenas med din familj i Sverige som anknytningsperson beror på vilken typ av uppehållstillstånd eller skyddsstatus du har. Som det är nu kan den som har permanent uppehållstillstånd, skyddsstatus som flykting eller alternativt skyddsbehövande+ ansökte om asyl senaste november 2015 ha rätt till familjeåterförening (Migrationsverket).

Familjeåterförening gäller endast för närmaste familjen. Det handlar främst om make/maka, sambo och sina barn under 18 år (5 kap. 3§ Utlänningslagen)

Försörjningskravet

För att få lov att ta hit din familj finns ett försörjningskrav. Det innebär att du måste kunna försörja dig själv och din familj som kommer hit, men även kunna ha en tillräckligt stor bostad för er och kunna uppehålla en bra levnadsstandard för hela familjen. Mer om försörjningskravet kan du läsa om på Migrationsverkets hemsida.

Gällande din situation, tolkar jag det du skrev som att du inte kom till Sverige med ett skyddsbehov, utan med anledning att gifta dig, och då har du troligtvis ett permanent uppehållstillstånd.Till sist vill jag sammanfatta med att det inte bör vara ett problem för dig att få återförenas med ditt barn i Sverige, under förutsättning att du har permanent uppehållstillstånd och uppfyller försörjningskravet. Lycka till!

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma om du har andra funderingar.

Vänligen,

Erica LagerRådgivare
Hittade du inte det du sökte?