Kan jag återförenas med min familj trots att det gått två år sedan jag fick uppehållstillstånd?

https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/eu-court-child-refugees-can-apply-to-bring-their-families/

https://www.google.se/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN1HJ1ID

Hej!

I de här artiklarna som jag länkade läste jag att EU domstol beslöt att om personen kommer till Europa när han är under 18 och fick sitt beslut efter han fyllt 18 så har han fortfarande möjlighet att återförena sin familj. Frågan är jag kom från Syrien till Sverige som minderårig och fyllde 18 i Sverige och fick mitt upphållstillstånd när jag blev 19.

Jag ville återförena min familj som bor kvar i Syrien men i migrationsverket rekomenderade dem att det är bättre att jag inte ansöka eftersom de kommer säkert inte acceptera. Men jag undrar om detta beslut som EU domstolen tog gäller mig också trots att jag fick mitt upphållstillstånd för tvår år sedan.

Jag vill snälla ett säkert svar!

Tack!!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Själva poängen med det EU-domstolen säger är att möjligheten till familjeåterförening för underåriga asylsökande inte ska försvinna på grund av att migrationsverket tar lång tid på sig att komma fram till ett beslut om uppehållstillstånd. Det handlar alltså om att långa handläggningstider inte ska drabba barn som under tiden hinner fylla 18 år. EU-domstolen menar nämligen att det i så fall skulle strida mot syftet med familjeåterförening. Därför ska man vid ansökningar om familjeåterförening utgå från hur gammal det ensamkommande flyktingbarnet var vid tidpunkten när denne lämnade in sin ansökan om uppehållstillstånd.

Samtidigt säger EU-domstolen att det vore orimligt om det inte fanns en gräns för hur länge man kan vänta med att begära familjeåterförening. Det skulle ju till exempel innebära att en person som kommit till Sverige och ansökte om asyl när han eller hon var under 18 år, kan begära familjeåterförening när denne fyllt 30. Själva poängen med familjeåterförening är att barn ska ha rätt att återförenas med sina familjer, och inte förlora denna rätt på grund av långa handläggningstider. Inte att alla som kommit till ett annat land som barn ska ha rätt att när som helst hämta dit sina familjer.

EU-domstolen säger därför att tidsgränsen för när man ska lämna in sin ansökan om familjeåterförening är 3 månader, räknat från den dagen då man fick uppehållstillstånd.

Jag måste därför meddela att EU-domstolens dom tyvärr inte kan bli tillämplig i ditt fall, eftersom det gått två år sedan du fick uppehållstillstånd.

Kan du återförenas med din familj på andra sätt?
Andra möjligheter till familjeåterförening finns i följande fall:

1. Om det kan fastställas att ni bodde i samma hushåll i hemlandet och att det fanns ett särskilt "beroendeförhållande" mellan er (5 kap. 3 a § 2 punkten utlänningslagen). "Särskilt beroendeförhållande" innebär att det faktum att ni inte längre bor tillsammans ska orsaka stora besvär. Även här måste man dock ansöka om återförening relativt snart sedan man bosatt sig här.
2. Om det finns "särskilda skäl" (5 kap. 3 a § tredje stycket utlänningslagen). Med "särskilda skäl" menas att det ska finnas så kallade "ömmande" och ovanliga omständigheter som innebär att familjemedlemmen på något sätt är särskilt utsatt eller att andra medmänskliga skäl existerar.

Vänligen

Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000