Kan jag ärva min makes skulder på hans enskilda egendom?

FRÅGA
Ärver jag min makes skulder på hans enskilda egendom (fritidshus) om han går bort först? Vi har särkullsbarn. I den enskilda egendomen finns inskrivet att jag ska disponera den, betala och sköta den.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan inte ärva annans skulder

Enligt svensk lag ärver man inte någon annans skulder. Även om ni är makar så ska ni "svara för era egna skulder" vilket innebär att ni själva är ansvariga för personliga skulder (äktenskapsbalken 1 kap. 3 §). För det fall spelar det alltså ingen roll att det står inskrivet att du ska betala, sköta och disponera över fritidshuset eftersom du oavsett inte kan ärva skulderna för denna.

Vad händer med skulderna?

Skulder som finns kvar efter någons död ska betalas mot tillgångar i dödsboet. Om tillgångarna inte räcker för att täcka skulderna så kan antingen skulderna skrivas av eller så kan dödsboet försättas i konkurs. Oavsett blir det alltså ingen som kommer att ärva skulderna.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (897)
2021-02-28 Jämkning av förmånstagarförordnande
2021-02-27 Ska man dela på ena makens arv vid bodelning?
2021-02-26 Vem får bevittna ett gåvobrev?
2021-02-26 Fråga om efterarv, kvotdelsberäkning samt rätten att taga arv

Alla besvarade frågor (89855)