Kan jag ärva från spansk pappa jag inte känner?

2021-07-01 i Laglott
FRÅGA
Min pappa är från Spanien och min mamma är svensk. Jag har tyvärr inte haft någon kontakt med min pappa men han skrev på faderskapet och jag undrar hur det ser ut med arvsrätt när han går bort (jag tror att han redan har gått bort). Har jag rätt till något arv?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att jag ska kunna besvara din fråga så måste jag först se vilket lands lag det är som tillämpas i denna situation.

Vilket lands arvsordning gäller?

EU:s arvsförordning reglerar vad som gäller i situationer som din. Du hittar den här. För vissa kompletterande bestämmelser kan du även se lagen om arv i internationella situationer (IAL).

Enligt art. 21.1 i EU:s arvsförordning är huvudregeln att den så kallade hemvistprincipen gäller. Detta innebär att det är arvsordningen i det land där den avlidne anses ha sin hemvist som ska tillämpas. Det finns dock en undantagsregel i art. 21.2 som säger att om den avlidne hade en närmare anknytning till ett annan land än det som den har sin hemvist i, ska istället arvsordningen i det landet gälla. Vid en bedömning kring vilket land som är "hemvist" så tar man hänsyn till hur stadigvarande vistelsen på platsen är utifrån vistelsens längd och övriga omständigheter.

Du har inte sagt något annat i din fråga än att din pappa är spansk. Jag är inte expert på spansk arvsrätt men jag ska försöka förklara hur den fungerar lite övergripligt. Du läsa om den spanska arvsrätten i bok III i den spanska civilkoden (Código civil). Du hittar en engelsk översättning av lagen här. Utifrån vad jag läser mig till i lagen finns vissa skillnader mot den svenska arvsrätten (som regleras i ärvdabalken) och som är viktiga för dig att känna till.

I likhet med vad som gäller i Sverige ärver barn (bröstarvingar) i första hand (se art. 930, jfr 2 kap. 1 § ÄB).

Vad är arvslott och laglott?

Arvslotten är storleken på det arv som barn får om det inte finns ett testamente eller liknande. Arvslotten innebär att egendomen delas med antalet arvtagare (barn). Om du är din pappas enda barn och han inte har ett testamente innebär det att du ärver allt (detta är då svensk rätt). Laglotten är halva arvslotten och det är den del av arvet som barnen har rätt till även om det finns ett testamente. I Spanien delas kvarlåtenskapen istället upp i tre delar och laglotten är 2 av dessa delarna.

Sammanfattning

Enligt lag kan en förälder inte lämna sitt barn utan arv. Undantagen som finns till detta handlar (i svensk rätt) om de situationer då ett barn skulle döda sin förälder, då har detta barnet inte någon arvsrätt. Jag vet inte hur det är i Spanien men jag skulle kunna anta att det är detsamma där också. Slutsatsen som kan dras är därför att du har rätt till arv. Du har inte lagt så mycket information i din fråga så jag kan inte svara fullt ut, men det är först och främst viktigt att du identifierar vilket lands lagar som gäller och sedan försöker undersöka om din pappa har något eventuellt testamente.

Önskar du vidare rådgivning är mitt råd att boka tid med en erfaren jurist hos oss på Lawline. Ett alternativ kan även vara att kontakta en jurist i Spanien.

Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Maia Sadek
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (861)
2021-09-25 Kan man få ut sin laglott om en förälder givit bort en fastighet som gåva?
2021-09-21 Vad är laglottsskydd och kan bortgiven fast egendom återgå till ett dödsbo?
2021-09-08 Kan man minska sin förmögenhet innan sin död så att de egna barnen ärver mindre?
2021-08-31 Hur begär man sin laglott ?

Alla besvarade frågor (95869)