Kan jag använda tidningens bilder i collage som jag säljer?

2021-02-28 i Immaterialrätt
FRÅGA
Kan jag använda bilder från veckotidningar i collage, som jag sedan säljer?
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Den lag vi kommer att behöva titta på för att se vad du har för rättigheter i detta fall är upphovsrättslagen (URL).

Får du lov att använda bilderna till Collage som du säljer?

Huvudregeln är att den som skapar ett konstnärligt verk som exempelvis bilderna i en tidning har upphovsrätt till verket (1 § URL). Denna upphovsrätt innebär att det endast är den som har skapat verket som får lov att förfoga över det (2 § URL). För att du skall kunna använda bilderna i dina collage behöver du alltså ett samtycke ifrån den som har tagit bilderna.

Men från huvudregeln finns det två undantag. Det ena är om du skulle använda dina collage för privat bruk, då skulle det inte anses vara ett intrång på fotografens upphovsrätt (12 § URL). Eftersom du dock skall använda collagen till försäljning blir detta undantag inte aktuellt.

Det andra undantaget är ifall du skulle göra collagen på ett sådant sätt att de får ett självständigt skydd och räknas som ett eget verk (4 § stycke 2 URL). Men för att inte göra intrång i originalverkets upphovsrätt krävs det att collaget anses utgöra ett nytt verk. När man bedömer om det är tillräckligt självständigt så ser man om du hade haft möjlighet att skapa verket med fria och egna kreativa val. Verket skall alltså vara originellt och som tumregel att personerna oberoende av varandra skulle utforma ett liknande verk. Men då du kommer använda detta verk rakt upp och ner, utan att kanske förändra det så mycket, kommer det vara svårt att hävda att detta undantag aktualiseras.

Slutsats

Jag skulle därav inte rekommendera dig att du använder dig av collagen med bilderna mer än för privat bruk. Ifall du skapar en verksamhet och tjänar pengar på verket kommer det att uppkomma ett intrång i upphovsrätten och du kan bli skadeståndsskyldig.

Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Josefine Bågholt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96421)