Kan jag använda schablonmetoden när jag säljer mitt aktieinnehav?

2020-01-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Jag skall sälja ärvda aktier och har inga avräkningsnotor från inköpet. I utdraget från mitt depåinnehavfrån SHB är marknadsvärdet 102.695,00 och anskaffningsvärdet angivet till 2.515,15. Kan jag användaschablonmetoden för att räkna fram vinsten vid försäljningen trots att jag inte har någon avräknings-nota från inköpet?
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

När du ärver är detta förvärv skattefritt (8:2 IL), du inträder i arvlåtarens skattemässiga position. Detta innebär att du tar över arvlåtarens anskaffningsvärde, och den dagen du säljer så skattar du som om du hade köpt för deras anskaffningsvärde. Vid försäljning av aktier kan vinsten beräknas antingen med genomsnittsmetoden (48:7 IL) eller med schablonmetoden (48:15 IL). Det är valfritt vilken av metoderna du vill använda.

Genomsnittsmetoden

Genomsnittsmetoden bygger på att man känner till det faktiska anskaffningsvärdet för aktierna. Har aktierna köpts vid olika tillfällen läggs alla anskaffningsvärden ihop och delas på antal aktier, detta blir ditt anskaffningsvärde per aktie, och det är därför metoden kallas genomsnittsmetoden. I ditt fall har du inte kvar handling som styrker aktiernas värde vid förvärvet. När anskaffningsvärdet är okänt kan du vända dig till banken för att få hjälp att få fram uppgiften, om det är ett nyare förvärv. Om du kan göra sannolikt när aktierna köptes av arvlåtaren kan en uppskattning av anskaffningsvärdet göras utifrån prisnivån på aktien vid denna tidpunkt. Om det var väldigt länge sedan aktierna anskaffades av arvlåtaren kan anskaffningsvärdet vara mycket lågt. Vinsten efter avdraget anskaffningsvärde beskattas sedan med 30% (65:7 IL). Om det är så att anskaffningsvärdet hos SHB är det korrekta skulle skatten vid försäljning att bli 102.695 - 2.515 = 100.180 x 0.3 = 30.054.

Schablonmetoden

Schablonmetoden är bara tillämplig på marknadsnoterade aktier. Den innebär att du som anskaffningsvärde får dra av 20% av aktiernas marknadsvärde vid försäljning. Skattesatsen på kapitalinkomster är 30%, så du kan räkna ut den faktiska skatten genom att multiplicera marknadsvärdet med 24%. Skulle du sälja aktierna för 102.695 kronor skulle skatten enligt schablonmetoden bli 24.646 kronor.

Sammanfattning

Är ditt anskaffningsvärde lägre än 20% av marknadsvärdet är det mer förmånligt att använda schablonmetoden. Så länge du inte tror dig kunna få fram uppgifter på att aktierna haft ett högre anskaffningsvärde än så bör du alltså välja att använda schablonmetoden.

Tack för att du kontaktade Lawline. Om du har några följdfrågor eller vill komma i kontakt med vår juristbyrå är du välkomna att höra av dig till mig.

ebba.ekstrand@lawline.se

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (365)
2021-04-30 Hur beräknas man kapitalvinstskatt?
2021-04-28 Beräkning av kapitalvinstbeskattning efter fastighetsförsäljning
2021-04-23 Kapitalvinstbeskattning av samlarobjekt och antikviteter
2021-04-12 Beskattning av kryptovalutor

Alla besvarade frågor (92024)