Kan jag använda citat ur en bok samt citat av en person och använda dessa på tavlor som jag sedan säljer?

Kan jag använda en mening ur en skönlitteratursbok på en tavla som jag sedan säljer?

Måste jag ange författaren till boken och spelar det någon roll om boken är nyare än 70år?

Kan jag använda citat från någon annan person på en tavla jag sedan säljer?

Måste jag ange personen som myntat citatet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar dels om du kan använda en mening ur en skönlitterär bok som du sedan säljer, dels om du kan använda ett citat från någon annan person på en tavla du sedan säljer. Jag kommer först att gå igenom vad som gäller citat ur en skönlitterär bok, därefter vad som gäller för citat från en person.

Citat ur skönlitterär bok

Upphovsrätt

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt. På upphovsrättsområdet gäller Upphovsrättslag (URL). 1 kap URL innehåller en uppräkning av vilka verk som omfattas av upphovsrätt (här). En skönlitterär bok omfattas av upphovsrätt (här). Den som har upphovsrätt till ett konstnärligt eller litterärt verk har rätt att förfoga över verket (här).

Citaträtt

Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet (här).

För att ett citat ska vara berättigat måste det ske i ett lojalt syfte. Det är tillåtet att återge avsnitt ur annans verk inom ramen för ett eget självständigt arbete såsom hjälpmedel för framställningen. Citatet kan då användas för att kritisera eller belysa det andra verket eller för att understryka det egna ställningstagandet eller ytterligare utveckla vad som sägs i det citerade. Bedömningen av hur långt ett citat kan vara utan att strida mot den här bestämmelsen görs med utgångspunkt i den sedvänja som redan utvecklat sig och den omfattning som motiveras av ändamålet och syftet med citatet. Citering är alltså tillåtet om det motiveras av syftet.

Upphovsrättens längd

Upphovsrätten gäller 70 år efter upphovsmannens död (här). Om ett verk har getts ut utan att det är känt vem upphovsmannen är (t.ex. om upphovsmannen skriver under pseudonym) gäller upphovsrätten 70 år efter att verket offentliggjordes (här)

Du undrar om det spelar roll om boken är nyare än 70 år. Det beror alltså på. Om upphovsmannen gett ut boken i sitt namn gäller alltså upphovsrätten 70 år efter att upphovsmannen avlidit, om det är okänt vem upphovsmannen är gäller upphovsrätten 70 år efter att verket offentliggjordes.

När upphovsrätten till ett verk har upphört pga att det har gått 70 år sedan upphovsmannen avled gäller det så kallade klassikerskyddet (här). Klassikerskyddet avser förbudet mot opassande förvanskning av äldre verk som inte längre skyddas av upphovsrätten, men som fortfarande har ett konstnärligt värde. Det innebär att man inte får använda verket på ett kränkande sätt.

Citat från en person

Ett citat är ett exakt återgivande av vad någon har sagt eller skrivit. Du skriver att det är ett citat från någon annan person, men det framgår inte vem som har gett upphov till citatet eller om det är från något konstnärligt eller litterärt verk. Jag skulle dra slutsatsen att citatregeln i 22 § URL (här) gäller även här, alltså att man får citera i enlighet med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Frågan är om en tavla är ett motiverat ändamål.

Vad du kan göra nu

Angående citatet ur den skönlitterära boken rekommenderar jag att du anger upphovsmannen. Jag rekommenderar samma sak angående citatet från personen. Om du ställer ut tavlorna och det finns information om tavlorna bredvid kan du ange exempelvis "Tavla av X (ditt namn), citat ur boken Z (titeln på boken) av Y (författarens namn)". Om du har möjlighet skulle du kunna fråga författaren till boken respektive personen som har sagt citatet om de tycker att det är okej att du använder dessa citat på tavlor som du sedan säljer. Vid bedömningen om du bör ange upphovsmännen till boken respektive citatet kan det spela roll i hur stor omfattning du säljer tavlorna med citaten.

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”