Kan jag använda bilder från en spelfilm i min universitetsuppsats?

2018-10-07 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag undrar om jag som universitetsstudent kan ta skärmdumpar från en spelfilm i en analys av filmen Fanny och Alexander. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt i det öppna arkivet DIVA. Kan det anses som att jag citerar filmsekvenser? Har det betydelse om filmen ligger på nätet eller det är en film som jag själv köpt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Filmer skyddas av upphovsrätt

Problemet med att använda bilder på det sätt som du skriver är att filmer oftast är skyddade av upphovsrätt. Detta regleras i upphovsrättslagen (URL) som jag också kommer utgå ifrån när jag besvarar din fråga.

Upphovsrätt får den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk. Det kan bland annat vara en film (URL 1 § 4 punkten). Personen som skapat verket kallas upphovsman.

Verk måste ha viss originalitet för att skyddas

För att ett verk ska skyddas av upphovsrätt krävs det att det uppnår verkshöjd. EU-domstolen har definierat det som "upphovsmannens egna intellektuella skapelse" (Infopaq-målet C- 5/08). Det har således inget att göra med hur "bra" verket är, utan om det ger uttryck för kreativitet och fria val. Ribban för att uppnå verkshöjd sätts dock mycket lågt. Du kan alltså utgå ifrån att alla spelfilmer skyddas av upphovsrätt.

Upphovsmannen har ekonomisk ensamrätt

Upphovsrätt innebär att upphovsmannen får ekonomisk ensamrätt till sitt verk. Ingen annan får då utan hans tillstånd använda det. Det du tänker göra är problematiskt på två olika sätt: exemplarframställning och överföring till allmänheten.

Exemplarframställning

Exemplarframställning innebär att man tillverkar nya kopior av ett verk (URL 2 § 2 stycket). Detta förbjud är mycket vidsträckt. Det innefattar alla former av exemplar, samt om det bara gör delvis. En bild från filmen i form av en skärmdump är alltså tillräcklig. Dock får du framställa ett fåtal exemplar för privat bruk (URL 12 §).

Överföring till allmänheten

Överföring till allmänheten sker bland annat då uppsatsen läggs upp på internet (URL 2 § 3 stycket 1 p). Om du har köpt filmen själv gör ingen skillnad, eftersom internet utgör en "ny publik". När man köper ett exemplar av en film, eller ett abonnemang för att streamingtjänst, är tanken att du ska använda den för privat bruk. Du betalar för att du själv och möjligtvis dina vänner ska titta. Om du då sprider innehållet till en större krets går du alltså utöver vad du betalat för, vilket inte är tillåtet (EU-domstolen i Rafael Hotels C-396/05).

Vad du kan göra

Allt tyder alltså på att filmen du vill använda dig av skyddas av upphovsrätt, vilket hindrar dig från att använda bilderna.

Det finns dock vissa nätbaserade organisationer som samarbetar med upphovsmän för att skapa olika typer av licenser. Via dem kan du ofta kan få tag på bilder du kan använda gratis och lagligt. Exempel är Creative Commons och Wikimedia Commons. Dock kan det finnas särskilda reservationer för bilderna, tex att de inte får användas för kommersiellt bruk. Något annat du kan göra är att prata med bibliotekarien vid ditt universitet. Det kan hända att universitetet prenumerera på vissa liknande tjänster studenterna kan använda sig av.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hilda Hansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (700)
2019-04-18 Får jag trycka och ge ut en almanacka med mina egna naturbilder?
2019-04-16 Har jag rätt att tatuera in motiv av bilder jag funnit på internet utan att be om tillåtelse av upphovsmannen?
2019-04-15 Vad innebär upphovsrätten för mig som låtskrivare?
2019-04-12 Privat bruk av upphovsrättsliga verk

Alla besvarade frågor (68021)