FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/04/2018

Kan jag ansöka om ersättning från mitt försäkringsbolag för en skada som hände för flera år sedan?

Hejsan! Var på en resa för många år sedan och fick då tinnitus på en klubb. Trodde det skulle bli bättre eller gå över men dum som jag var då sökte jag aldrig ersättning. Går det att söka ersättning efteråt? Jag vet att min bank swedbank ingår ju olycksfallserättning vid resor om mam betalat resan med visa eller Mastercard. Jag har dålig koll på om jag hade annan försäkring vid tillfället. Hur går jag till väga och bör jag få en ersättning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i Försäkringsavtalslagen (FAL).

Kan du söka ersättning i efterhand för din skada?
Du har rätt att ansöka om ersättning hos ditt försäkringsbolag i upp till 10 år efter skadetillfället. Detta förutsatt att ditt försäkringsskydd täcker skadetypen, i ditt fall tinnitus. I avtalet du har med ditt försäkringsbolag specificeras vilket skydd du har. Där ska det framgå om tinnitus täcks av din försäkring. Detta kan skilja mellan olika bolag. På grund av det kan jag endast kan ge dig ett generellt svar vidare. (7 kap. 4§ FAL)

Hur ska du gå till väga nu?

• Hur många år sedan var det du skadade dig? Var det mer än 10 år sedan? I isåfall har tyvärr din rätt att ansöka om ersättning preskriberats. Är det mindre än 10 år sedan? Fortsätt läsa följande punkter.

• Kontakta de bolag som du möjligen kan haft skydd hos och kolla om du var försäkrad när du skadade dig.

• Kolla försäkringens innehåll och se om den täcker tinnitus.

• Har du något intyg som styrker att du har tinnitus? Det kan vara bra.

• Ansök om ersättning hos ditt försäkringsbolag och invänta deras bedömning om du har rätt till ersättning eller inte.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss!

Sandra LundinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning