FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist25/03/2019

Kan jag ansöka om ensam vårdnad?

Mina barns, 2 och 4 år, pappa kommer alltid med bortförklaringar när det är "pappa helg" så barnen träffar honom knappt. Han har inget intresse av dem utanför hans helger helger men tjatar ändå konstant om att han vill ha varannan vecka. Barnen själva frågar inte efter sin pappa och den äldsta börjar kissa och bajsa på sig när det blir pappa helg, vilket hon inte gör i vanliga fall.

Pappan har en ny familj med två bonusbarn och har talat om för mig att han inte får prata med sina barn då han ringer på mitt nummer. Den nya har även svårt att acceptera barnen och set helst att de inte kommer alls.

Jag har samtal och meddelanden sparade då pappan säger dessa saker, att han tycker det är jobbigt att ha sina barn och att han tycker att det är bättre att de bor hos mig.

Jag undrar om det är värt att gå vidare med önskan om ensam vårdnad?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vårdnad av barn finns i förälderabalkens (FB) 6 kapitel.


Kan ensam vårdnad bli aktuell i ditt fall?

Frågor om barns vårdnad, boende och umgänge med föräldrar behandlas idag utifrån vad som är bäst för barnet, 6 kap. 2 a § FB. I bestämmelsen framgår vissa omständigheter som man framförallt ska ta hänsyn till i en vårdnadstvist. Det som omnämns är risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller annars far illa. Hänsyn ska även tas till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Vanligtvis anser man att det bästa för barn är gemensam vårdnad så att barnet får bibehålla en stark relation och kontakt med båda föräldrarna.

Den omständigheten att pappan inte dyker upp och umgås med barnen på de helger ni har bestämt är något som vägs in vid en vårdnadstvist. Det samma gäller det att pappan också uttryckt att han tycker att det är jobbigt att ha barnen.

Ett första steg brukar vara att vända sig till familjerätten i kommunen och där få hjälp med samarbetssamtal, 6 kap. 18 § FB. Det är viktigt i en framtida vårdnadstvist att man som förälder visat att man försökt samarbeta och därför dykt upp på alla möten. Om man ändå inte kommer överens får man stämma den andra vårdnadshavaren i tingsrätten, 6 kap. 5 § FB. Domstolen kommer då begära ett yttrande från socialtjänsten som om föräldrarna efter ett första mötet fortfarande inte kommer överens genomför en fördjupad vårdnadsutredning (innehållande bland annat uppgifter från samarbetssamtal), 6 kap. 19 § FB.

Sammanfattningsvis är grundregeln är att gemensam vårdnad är bäst för barnen och det är först om det förekommer mer permanent oförmåga att samarbeta eller om det exempelvis förekommer våld, psykisk ohälsa, drogmissbruk eller omfattande umgängessabotage som domstolen ger ena föräldern ensam vårdnad. Eftersom jag inte har alla fakta är det svårt att bedöma om din situation är en sådan. Det jag dock kan säga är att en första kontakt med familjerätten hos kommunen nog inte är en dum idé. Även om det i förlängningen kanske inte leder till ensam vårdnad så kan de hjälpa er att hitta ett arbetssätt som funkar för er och era barn.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte får du ställa en ny.

Vänliga hälsningar,

Nora OlofssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?