Kan jag ansöka om egen vårdnad av barnen?

2019-03-17 i Barnrätt
FRÅGA
Idag har jag o barnens far delad vårdnadsamt delat umgänge. Samarbetet fungerar extremt dåligt o påverkar därigenom barnens tillvaro stort. Separation för 8 år sen. Många försök med samarbetssamtal. Även socialtjänst har varit inblandad. Jag vill nu, för banens bästa, att en av oss får hel vårdnad. Förbättra BUP, skol samt hälsoarbetet för barnen då en är ansvarig o inte den andra parten kan förstöra genom tex undanhållande av information, påstådda hälsoundersökningar som inte ägt rum etc. Fadern vägrar med hjälp av samarbetssamtal förbättra kommunikationen. Vill inte ha kommunikation alls. Bättre för barnen då att en av föräldrarna sköter allt, alla skolmöten, bupbesök, läkarbesök etc etc.Kan man skicka in en stämning där man anger att man vill att vårdnaden ändras från delad till hel för en av föräldrarna. Pappan får då välja om han vill ha den inkl då totalt ansvar alt om han vill att modern tar över ansvaret till fullo?Tills vidare att umgänget kvarstår uppdelat på 50% som det är idag.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som utgångspunkt brukar det anses att delad vårdnad är det bästa för barnen, men detta förutsätter så klart att ni föräldrar har en tillräckligt god samarbetsförmåga, och av din fråga förstår jag det som att det finns stora brister i samarbetet och kommunikationen mellan dig och barnens far. När den delade vårdnaden påverkar barnen på ett negativt sätt ska detta tas hänsyn till vid frågor om barnens vårdnad.

Du kan själv ansöka om ensam vårdnad om barnen. En sådan ansökan görs genom en stämningsansökan hos Tingsrätten. Rätten kan då besluta om att du ska ha ensam vårdnad, om det är för barnens bästa. Rätten kommer i bedömningen främst ta hänsyn din och barnens fars förmåga att samarbeta i frågor som rör era barn. Barnens far behöver inte samtycka till ändringen i vårdnaden, utan det avgörande är vad som är bäst för barnen (FB 6 kap. 5 §, FB 6 kap. 2 a §).

På den här hemsidan kan du läsa mer om hur du går tillväga för att ansöka om ensam vårdnad (information från Domstolsverket): http://www.domstol.se/Familj/Foraldrar-och-barn/

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1494)
2020-08-14 Får den andra vårdnadshavaren vårdnaden om barnen om jag dör?
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?

Alla besvarade frågor (82785)