FrågaPROCESSRÄTTDomstol16/02/2021

Kan jag ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige om min fru bor utomlands?

Hej, jag är en svensk kille som är gift med en filipinsk tjej. Vi är gifta i Filipinerna och giftermålet är registrerat i Sverige. No vill jag skilja mig från henne. Hon har bara varit här i Sverige en gång, på en två veckors semester. Nu undrar jag om jag kan söka skilsmässa i Sverige eller måste jag åka till fillipinerna. Ett annat problem är att det går inte att skilja sig om man är gift där. Deras lag förbjuder skilsmässa. Finns det några möjligheter att lösa mitt problem ? Hon är inte svensk medborgare och har inte något födelse nummer.

Vi har inte några gemensamma barn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar internationell privaträtt, mer specifikt val rätt val av domstol och av lag, och är relativt komplicerad. Jag kommer att svara på din fråga relativt grundligt då ett fullständigt svar behöver betydligt mer personlig information från dig. Jag rekommenderar därför redan nu att du vänder dig till våra duktiga jurister som vidare kan hjälpa dig. Baserat på vad du skrivit i din fråga tolkar jag det som att du bor i Sverige och din fru i Filippinerna och kommer därför svara utifrån dessa frågor.

Val av domstol
Sverige är anslutna till Bryssel-II förordningen och den ska användas vid skilsmässa med internationell karaktär (art 1). Om du har bott i Sverige i minst ett år omedelbart innan du lämnat in ansökan om äktenskapsskillnad i tingsrätten, ska svensk domstol ha behörighet (art 3a). Du kan ansöka om äktenskapsskillnad vid den domstol som tillhör den ort du bor i (14 kap. 3 § Äktenskapsbalken).

Val av lag
Bryssel-II förordningen saknar regler om vilken lag man ska välja. Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap har däremot lagvalsregler och huvudregeln är att svensk rätt ska tillämpas på äktenskapsskillnaden (3 kap. 4 §).

Vad som komplicerar saken
En domstols behörighet och lagval är beroende av ett par saker. Bland annat var ni har bott, om ni har bott tillsammans under äktenskapet eller på olika håll m.m. Beroende på om ni exempelvis bott tillsammans i Filippinerna i samband med äktenskapet kan det nämligen behörig domstol och lagvalsregler förändras. Exempelvis så kan filippinsk rätt gälla för vissa delar av äktenskapsskillnaden, som när förmögenhetsförhållandena ska avgöras. Detta var problemet i Burma-fallet (RH 2010:31) då Hovrätten stod inför vilket val av lag som skulle göras för parets bodelningen.

Handlingsplan
Baserat på den information jag fått av dig borde du kunna ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige samt svensk lag borde vara tillämplig. Med det sagt, så behöver en grundligare utredning göras med mer personlig information från dig. Jag rekommenderar därför att du bokar tid med en av våra duktiga jurister för att se till att du verkligen kan väcka talan i svensk domstol, samt att svensk lag ska tillämpas.

Med vänliga hälsningar,

Vendela TingshammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo