Kan jag anmäla skolan för kränkande behandling av en lärare?

FRÅGA
Kan jag anmäla skolan för kränkande behandling av en lärare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med så här lite information kan jag tyvärr inte ge något helt säkert svar. Jag förstår det som att du har blivit behandlad på ett kränkande sätt av någon av dina lärare.

Gäller den kränkande behandlingen diskriminering?

Har du behandlats kränkande av en lärare på grund av ditt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexualitet eller ålder? Då kan det röra sig om olaglig diskriminering (Diskrimineringslagen 1 kap 1 § och 2 kap. 5 §). ¨

Diskriminering kan du anmäla till diskrimineringsombudsmannen som då utreder händelsen. Diskrimineringsombudsmannen kan utreda lärarens agerande och skolans sätt att hantera situationen. Du hittar blanketter och information om anmälan här.

Kränkande behandling kan ibland vara brott som du kan anmäla till polisen

Utan att veta vad du syftar på med kränkande behandling så kan jag inte säga om det rör sig om brott eller inte. Har en lärare skadat dig fysiskt, hållit fast dig eller utsatt dig för någon form av kränkande disciplinåtgärd kan det vara fråga om något typ av brott. Det är dock mycket som kan upplevas som kränkande behandling som inte är brottsligt.

Brott kan du anmäla till polisen. Då anmäler du inte skolan, utan den person som utsatte dig för det. Du hittar kontaktuppgifter och information om hur du anmäler här.

Bryter en lärare mot regler för skolor och utbildning? Då kan du anmäla till skolinspektionen

Det finns väldigt mycket olika regler som lärare och skolor måste följa. Blir du behandlad på ett kränkande sätt av din lärare kan det betyda att läraren bryter mot någon sån lag. Då kan du anmäla läraren till skolinspektionen. Skolinspektionen granskar händelsen. Kommer de fram till att läraren har misskött sig kan läraren varnas eller i allvarligare fall bli av med sin lärarlegitimation.

Du hittar information om hur du anmäler till skolinspektionen här.

Avslutande ord

Det är viktigt att vara medveten om att alla upplever situationer på olika sätt. Något som du upplever som kränkande är inte alltid förbjudet enligt lag och då går det inte heller att anmäla eller få någon juridisk hjälp.

Prata med en lärare eller annan personal på skolan som du har förtroende för om du har utsatts för diskriminering eller någon annan kränkande behandling. Skolan har ett ansvar för miljön på skolan, men för att de ska kunna utreda och förebygga att elever utsätts för kränkande behandling behöver de få reda på att något har hänt.

För att vi ska kunna ge ett mer utförligt svar om den kränkande behandling som du utsatts för och råd om vad du kan göra rekommenderar jag dig att ställa en ny fråga och berätta lite mer om vad det är som har hänt.

Jag hoppas att det här har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (203)
2019-03-19 Samla in elevers mobiltelefoner vid skolans start och sedan lämna tillbaka de vid skolans slut
2019-03-18 Skolan utredningsskyldighet m.m.
2019-03-15 Trakasserier vid folkhögskola
2019-03-11 Vem har rätt närvara på ett utvecklingssamtal i skolan?

Alla besvarade frågor (66900)