Kan jag anmäla banken?

2020-09-27 i Övriga brott
FRÅGA
Kan jag anmäla en bank för att ha spärrat mitt konto på grund av antagande EJ fakta?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Varför har banken spärrat bankkontot?

Då din fråga är vagt formulerad kommer min bedömning av situationen att vara likaså. Du nämner i din fråga att banken har spärrat ditt konto. Jag antar att du menar att banken har fryst ditt bankkonto. Banken kan ha olika motiveringar för en sådan åtgärd, och i vissa fall har banken dessutom ett ansvar att utreda huruvida brott kan misstänkas förekomma. Banken får därför vidta de nödvändiga åtgärderna för att utreda förekomsten av brottslighet. Det kan exempelvis handla om att du har mottagit eller överfört en stor summa pengar som väcker grundade misstankar hos banken. I normalfallet brukar banken utkräva en förklaring, eller någon form av dokumentation där kunden motiverar den aktivitet som banken har funnit som misstänksam. Om man som kund kan visa på att det finns ett legitimt syfte och ursprung kommer banken med störts sannolikhet att lösa problemet.

På frågan om du kan anmäla banken är svaret att det givetvis beror på vad du upplever att banken har gjort som varit felaktigt. Med hänvisning till den mängd lagstiftning som ålägger banker och andra finansinstitut att upptäcka brottslighet som kan förekomma i verksamheten är det ytterst tveksamt att banken skulle ha gjort sig skyldiga till ett brott.

Vad kan man göra?

Det innebär emellertid inte att du behöver lägga dig platt. Om du är missnöjd med bankens agerande bör du I första hand bör du ta kontakt med klagomålsansvarig på banken. Den klagomålsansvariga har till uppgift att ta emot klagomål och bedöma om banken har agerat felaktigt eller fattat felaktiga beslut. Om den klagomålsansvariga bedöma att så är fallet, kan det utmynna i att banken fattar ett nytt beslut i frågan. Är du trots detta missnöjd bör du anmäla incidenten till Allmänna reklamationsnämnden ARN. ARN fattar med den dokumentationen som lämnas in ett beslut där de rekommenderar hur tvisten bör lösas. ARNs beslut är inte juridiskt bindande, men följs så gott som alltid.

Du kan läsa mer om hur du kan gå tillväga om du är missnöjd med bankens agerande här.

Sammanfattningsvis är ytterst tveksamt att banken har gjort sig skyldig till något brottsligt genom att frysa ditt konto. Du bör därför inte anmäla incidenten till polismyndigheten. Mitt råd är att du i första hand tar kontakt med bankens klagomålsansvariga och i andra hand anmäla händelsen till ARN.

Har du fler frågor är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (933)
2021-04-21 Vad är skillnaden mellan stämpling och anstiftan?
2021-04-16 Får man bära hänglås och nyckel i en fryspåse och är det lagligt att ha pennor på sig?
2021-04-16 Får jag bära med mig multiverktyg utan knivblad?
2021-04-16 Vad gäller vid tjänstefel?

Alla besvarade frågor (91415)